Czyje głosy są słyszane? Zgłoś się do programu wymiany artystów z Polski i Norwegii!  

Zapraszamy artystów należących do grup mniejszościowych mieszkających w Polsce do zgłaszania się na wymianę rezydencyjną ,,Czyje głosy są słyszane?” realizowaną przez WIK, Hvitsten Salong (Hvitsten/NO) i Safemuse (Oslo/NO). Półtoraroczny projekt korzysta z  finansowania funduszy EOG w ramach Programu Kultura. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans i widoczności artystów należących do mniejszości oraz tworzenie bezpiecznych i integracyjnych przestrzeni do pracy artystycznej.

    

Projekt wymiany rezydencji artystycznych między Polską a Norwegią podejmuje tematy związane z migracją artystów/ek, praktykami włączania mniejszości w działania kulturalne na równych zasadach i prezentowaniem ich społeczeństwu większościowemu.  

„W celu profesjonalizacji artystów i rozwijania ich przedsiębiorczości w sektorze kultury oraz kształtowania umiejętności współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Norwegią – oprócz samych rezydencji – planujemy organizację cyklicznych wizyt studyjnych, a także wydarzeń towarzyszących dla artystów, instytucji i publiczności we Wrocławiu, Oslo i Hvitsten” – zwraca uwagę zespół działań międzynarodowych WIK-u. 

DEADLINE: 31.01.2023 

REZYDENCJA: miesięczny pobyt w Norwegii od wiosny do jesieni 2023 + udział w tegorocznej edycji festiwalu Hvitsten Salong 

HONORARIUM: 4 000 – 5000 PLN 

ILOŚĆ MIEJSC: 6 

NABÓR ONLINE: TUTAJ  

W 2023 roku sześciu artystów z Polski będzie miało okazję wyjechać na miesięczny pobyt rezydencyjny do Hvitsten i wziąć udział w lokalnym festiwalu artystyczno-muzycznym Hvitsten Salong 2023. Z kolei sześciu artystów z Norwegii zostanie zaproszonych do Wrocławia. Wybrani rezydenci, po obu stronach Bałtyku, będą wspierani przez kuratorów w procesie adaptacyjnym, badawczym i twórczym.   

Zgłoś się projektu „Czyje głosy są słyszalne?” i dołącz do programu wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii! 

Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2023 roku.  

Jakie są korzyści dla uczestników projektu? 

Wybrani artyści otrzymają honorarium i zakwaterowanie, będą współpracować z lokalnym kuratorem i tworzyć w bezpiecznych warunkach. Co więcej, projekt ,,Czyje głosy są słyszalne?” zawiera część edukacyjną dla artystów, mającą na celu profesjonalizację ich  pracy. Twórcy będą działać w międzynarodowym środowisku, zapoznając się ze specyfiką pracy instytucji goszczącej i lokalnej społeczności. Projekt jest realizowany we współpracy z NGO Safemuse, wspierającą artystów ,,w zagrożeniu” (artists at risk).   

Do kogo adresowany jest nabór?

Open call kierujemy artystów_ek, ze szczególnym uwzględnieniem (ale nie wyłącznie) osób z doświadczeniem migracyjnym lub należących do grup mniejszościowych reprezentujących różne dziedziny sztuki współczesnej i mieszkających w Polsce (w tym osoby zagraniczne).  Od  zainteresowanych oczekujemy możliwości wyjazdu na miesięczną rezydencję w 2023 roku, udziału w odbywającym się na początku sierpnia festiwalu Hvitsten Salong 2023 (szczegółowe terminy rezydencji ustalane są z Hvitsten Salong) oraz znajomości języka angielskiego.  

Jak się zgłosić? 

Osoby, które chcą wziąć udział w programie wymiany artystów i artystek „Czyje głosy są słyszane?” powinny wysłać w języku angielski swoje CV, portfolio w formacie .pdf oraz odpowiedzi na pytania: Czemu chciałbyś wziąć udział w projekcie? Czym chciałbyś się zająć podczas rezydencji? Jakie tematy najbardziej poruszają Cię w swojej pracy artystycznej? (1500-2000 zzs). Aplikacja powinna być w języku angielskim. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres airwro[et]instytutkultury.pl. 

  

Partnerzy  

Hvitsten Salong jest instytucją artystyczną prowadzoną przez artystów i profesjonalistów wywodzących się ze świata sztuki i kultury. Dzięki doświadczeniu w organizacji wydarzeń artystycznych, w tym festiwalu Hvitsten Salong, i międzysektorowemu podejściu, instytucja przyczynia się do rozwoju i tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla kultury. Dociera do szerokiej i zróżnicowanej publiczności dzięki eksponowaniu sztuki w przestrzeni publicznej Hvitsten. W swoim programie posiada także program edukacyjny dla dzieci i młodzieży.  

Safemuse powstało z inicjatywy kilku organizacji artystycznych chroniących wolność artystyczną, rolę artysty w społeczeństwie oraz, tworzących międzynarodową inicjatywę solidarnościową. Dzięki niej od 2013 roku Safemuse prowadzi rezydencje artystyczne dla artystów zagrożonych z różnych krajów. Podmiot tworzy sieć norweskich instytucji, organizacji kulturalnych i międzynarodową sieć działającą w tym obszarze. Organizacja zorganizowała do tej pory serię wydarzeń dotyczących wolności ekspresji artystycznej: Tydzień Wolności Artystycznej SAFE, serię filmów i spotkań z zagrożonymi norweskimi artystami oraz globalną konferencję sieciującą Safe Havens, dotyczącą sztuki, kultury, praw człowieka i tematu wiodącego – wolności artystycznej. Safemuse zajmuje się koordynacją, prowadzeniem i rozwojem projektu, a także ekspertyzą w dziedzinie wolności wypowiedzi i działań artystów mniejszościowych.  

  

„Czyje głosy są słyszane? Program wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii” to projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Kultura”.   

Poznajcie wyniki naboru do projektu rezydencyjnego „Czyje głosy są słyszane?”

Razem z naszymi partnerami z Hvitsten Salong oraz Safemuse w Oslo mamy świetne wieści na zakończenie tygodnia! Poznajcie 12 osób, które wezmą udział w międzynarodowej wymianie rezydencyjnej „Czyje głosy są słyszane?”

więcej

Idzie wiosna, idzie nowe – przed nami kolejne muzyczne odkrycia w Recepcji!

Songwriterski folk, eksperymentujący hip-hop czy występy rapersko-didżejskie – underground polskiej muzyki jest właśnie tutaj, w Recepcji! Wiosnę w klubokawiarni pod neonami będziemy witać na trzech koncertach.

więcej

Początek wiosny w Barbarze

Mamy nadzieję, że natura weźmie przykład z Barbary i już wkrótce na dobre obudzi się na wiosnę! W naszej głównej siedzibie nie ma i nie było miejsca na sen zimowy, a w najbliższym czasie przygotowaliśmy szereg wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Sprawdź szczegóły i dołącz do nas przy Świdnickiej 8b!

więcej