Mikrogranty zakończyły nabór! Zgłosiliście 89 propozycji na działania w mieście

Od 1 do 15 marca do ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych zgłosiliście 89 propozycji na lokalne działania w całym mieście – gratulacje dla Was! Dziś poznajcie jurorów i jurorki, którzy do 8 kwietnia wybiorą projekty w ramach pierwszego w tym roku naboru do Mikrograntów!

Przez ostatnie dwa tygodnie w ścieżce dla osób fizycznych (także tych prowadzących działalność gospodarczą) i grup nieformalnych, zachęcaliśmy was do składania propozycji na działania z zakresu animacji, rekreacji, aktywizacji społecznej, edukacji, związanych z wszystkimi dziedzinami sztuki oraz innych o charakterze kulturotwórczym. Mogliście zgłaszać bardzo różnorodne propozycje inicjatyw, których celem będzie wzajemne poznanie się, integracja, ciekawe spędzanie czasu wolnego, dzielenie się pasjami, a także udzielanie sobie wsparcia.

W kontekście trwającej obecnie wojny w Ukrainie i przyjazdu do naszego miasta tysięcy uchodźców z naszego sąsiedzkiego państwa zachęcaliśmy was też do zgłaszania propozycji podejmujących próbę włączenia rodzin uciekających przed wojną w aktywności dające im poczucie bezpieczeństwa, a także pozwalające na wytchnienie i dobry czas w przyjaznej, ale nowej dla nich społeczności.

Już teraz widzimy, że odpowiedzieliście licznie na sytuację napływu nowych mieszkańców i mieszkanek miasta.

Wśród zgłoszonych przez was projektów jest sporo propozycji na integracyjne działania. Nie zabrakło również pomysłów na plenerowe aktywności, w których priorytetem jest poznanie najbliższej okolicy i działanie na jej rzecz, czy warsztatowych spotkań, w trakcie których wspólne uczenie się nowych umiejętności ma zbliżyć do siebie sąsiadów i sąsiadki.

Wybrane projekty otrzymają od nas wsparcie finansowe (do 5 000 złotych brutto) oraz pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, prawnych, promocyjnych i logistycznych. Niezależnie od rodzaju zgłoszonych działań, pomożemy wam zadbać o niezbędną infrastrukturę i bezpieczne warunki do działania.

Wybrane w naborze projekty poznamy najpóźniej 8 kwietnia!

Wspólne rozpoczęcie realizacji nowych pomysłów planujemy na koniec przyszłego miesiąca. Dzięki temu odpowiednio przygotujemy inicjatywy organizacyjnie i promocyjnie. Zanim to jednak nastąpi czekają nas też negocjacje, czyli spotkania ze zwycięzcami i zwyciężczyniami naboru, z którymi omówimy ich pomysły i zastanowimy się nad organizacją i przebiegiem wydarzeń. Wybrane inicjatywy zrealizujemy najpóźniej do 31 sierpnia!

Przez najbliższe dni nadesłane pomysły zweryfikujemy formalnie, a następnie przekażemy je do dwuetapowej oceny zewnętrznych, niezależnych czterech komisji. Z 89 zgłoszonych propozycji, wybranych zostanie 14 projektów!

Kto i jak oceni Wasze pomysły?

Projekty mogliście zgłaszać „osadzając” je na terenie jednej z dawnych wrocławskich dzielnic – Śródmieścia, Fabrycznej, Psiego Pola i Krzyków. I tak samo podzielone zostały cztery komisje oceniające Wasze pomysły. W skład każdej z nich wchodzi czwórka jurorów reprezentujących: Wrocławski Instytut Kultury, lokalne NGO-sy, jednostki budżetowe Gminy Wrocław, środowiska Rad Osiedli, pozarządowe, naukowe oraz osoby, które w poprzednich latach zrealizowały projekty w naszym programie. W każdej z komisji mamy dwie stałe jurorki., a pozostała dwójka zmienia się w zależności od obszaru, w którym został złożony wniosek.

Na początku komisje oceniają wszystkie złożone w naborze propozycje w formularzu internetowym. Następnie, podczas spotkań na żywo, wspólnie ocenią 50% pomysłów najwyżej punktowanych w pierwszym etapie.

Mapa Wrocławia z podziałem na osiedla i dawne dzielnice naszego miasta. To właśnie według tego podziału komisje będą oceniały Wasze wnioski!

W skład wszystkich czterech komisji wchodzą dwie jurorki, które ocenią wszystkie wasze projekty:

Justyna Mańkowska

z wykształcenia dziennikarka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkini Rady ds. Równego Traktowania powołanej przez Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Pomysłodawczyni i inicjatorka Fundacji Katarynka, a także Wrocławskich Standardów Dostępności Kultury i Wydarzeń. Członkini Społecznej Rady przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu. Szkoli, animuje i sieciuje instytucje kultury w zakresie dostępności, obsługi odbiorców z niepełnosprawnościami i audiodeskrypcji, konsultuje ich działania i programy. Twórczyni audiodeskrypcji filmowej i teatralnej, autorka poradników dostępnościowych i ekspertyz. Stawia na współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi. Mama Sebastiana i Ali. W jej stadzie są też mąż Grzesiek i pies Kazik. Kocha być z ludźmi, jeść i dużo mówić. Generalnie lubi życie.

Paulina Brelińska-Garsztka

magister kuratorstwa, promocji sztuki i krytyki artystycznej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Niezależna kuratorka wystaw, menadżerka artystów wizualnych. Doświadczenie (praktyczne i teoretyczne) zdobywała podczas współpracy z wieloma instytucjami kultury i sztuki m.in. MBWA w Lesznie, Galeria Sztuki Wozownia, The Brick Lane Gallery. Współtworzy tercet badawczo-artystyczny „Czy badania artystyczne?”, z którym współorganizowała konferencję pod takim samym tytułem. Zajmuje się badaniami artystycznym w Polsce. Pracuje na stanowisku koordynatorki projektów międzynarodowych we Wrocławskim Instytucie Kultury odpowiadając za partnerstwa oraz rezydencje artystyczne. Po pracy spaceruje po Karkonoszach i eksperymentuje z azjatycką kuchnią.

Pozostała ósemka przydzielona została dwójkami do czterech obszarów w następującym składzie:

Śródmieście

Anna Komarnicka

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na co dzień project manager w jednej z wrocławskich korporacji. Po godzinach entuzjastka kultury, działaczka lokalna, prywatnie mama dwóch córek. Wrocławianka z wyboru. Radna osiedla Nadodrze i członkini Stowarzyszenia Nowe Nadodrze.

Szymon Kacprzak

studiuje Zarządzanie Projektami Społecznymi na Uniwersytecie Wrocławskim. Od ponad dwóch lat jest osobą aktywistyczną w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym, starając się zwiększyć społeczną świadomość klimatyczną, edukować oraz wywierać nacisk na osoby kształtujące polską politykę. Z ramienia Strajku uczestniczy także w konsultacjach społecznych dotyczących rządowych i regionalnych dokumentów programowych. Ma za sobą pracę w Fundacji EkoRozwoju oraz w Fundacji Aktywizmu Klimatycznego. Jest osobą, która przyszła na świat na Dolnym Śląsku i tutaj żyje od 26 lat.

Fabryczna

Anna Jędrzejczak

skończyła inżynierię biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej, ale już podczas studiów (szalenie ciekawych i rozwijających) wiedziała, że raczej nie będzie pracować w zawodzie. Zaraz po magisterium poszła na podyplomowe dziennikarstwo i tak okryła nową pasję. Skończyła Zarządzanie w kulturze i studia podyplomowe „Kierownik zespołu – team leader” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Bywała redaktor naczelną portali internetowych i gazet. Wtedy zainteresowała się poligrafią, projektowaniem oraz stroną wizualną komunikacji i tak skończyła grafikę komputerową. Na swoim koncie ma kilka identyfikacji wizualnych i stron www. Od 7 lat jej życie zawodowe jest związane z wrocławską instytucją kultury – Ośrodkiem „Pamięć i Przyszłość”, a od 5 lat kieruje promocją Centrum Historii Zajezdnia. Jest orędowniczką dostępności. Współtworzyła strategie komunikacji Niepodległej i Wrocławskich Linii Turystycznych. Aktualnie aktywnie współdziała na rzecz utworzenia wrocławskiej „Współdzielni kultury”.

Krzysztof Pantuła

absolwent Politechniki Wrocławskiej, automatyk z zawodu, komik i gracz z zamiłowania. Od wielu lat zajmujący się ciężką automatyką przemysłową w zakresie zarówno biznesowym jak i technicznym. Uwielbia kontakt z ludźmi i śmiech na ich twarzy. Amator stand-uper, jak i Maślicki Pan Balonik, wyczarowujący cuda z baloników. Członek Maślickiego stowarzyszenia Kolektyw Pomysłów, często współpracuje z Radą Osiedla Maślice.

Psie Pole

Małgorzata Burnecka

doktora nauk społecznych, socjolożka i kulturoznawczyni. Specjalistka w zakresie komunikacji międzykulturowej i mediacji, kreowaniu wizerunku, corporate identity oraz custom publishing. Wykładowczyni Uniwersytetu Wrocławskiego na międzynarodowych kierunkach studiów. Redaktorka naczelna magazynu „Wroclife” w latach 2016-2017, od 2018 roku prezeska Fundacji Wroclife. Wieloletnia członkini Stowarzyszenia na rzecz JOW, działająca na rzecz procesów demokratyzacji od najniższego szczebla. Blisko współpracuje ze społecznościami lokalnymi i NGO, organizując wydarzenia miejskie, naukowe i kulturalne. Radna Osiedla Karłowice-Różanka.

Joanna Bauer

absolwentka Studium Plastycznego, Politechniki Wrocławskiej i dwóch kierunków studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiada certyfikaty Coachingu, Arteterapii i Terapii Schematów. Pasje osobiste i zawodowe łączy w swojej pracowni SmoothArtStudio poprzez warsztaty ekspresji. Jest zaangażowana w działalność Centrum Kowale. Życiowe motto: „Ostatecznie najwyższą wartością jest człowiek.”

Krzyki

Lena Bielska

absolwentka Uwr, UMCS i The DO School w Berlinie, stypendystka Alfred Landecker Democracy Fellowship. Certyfikowana trenerka WenDo, trenerka antydyskryminacyjna i Consent, trenerka dramy stosowanej I stopnia. Współzałożycielka i prezeska Fundacji HerStory, gdzie zajmuje się historią i herstorią mówioną, edukacją antydyskryminacyjną i antyprzemocową. Terapeutka Gestalt w trakcie szkolenia, współpracuje na stałe z wrocławskim oddziałem Centrum Praw Kobiet, gdzie prowadzi wsparcie terapeutyczne dla kobiet z doświadczeniem przemocy i kryzysów. Trenersko pracuje głównie w obszarze przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji a także empowermentu. Założycielka Centrum Wsparcia Aktywistycznego we Wrocławiu, wraz z zespołem CWA rozwija programy rozwoju i wsparcia dla osób pracujących aktywistycznie i społecznie. Kreatorka projektów na rzecz zmiany społecznej. Doświadczenie zdobywa nie tylko w Polsce, ale głównie dzięki współpracy z międzynarodowymi organizacjami i inkubatorami innowacji społecznych.

Hania Achremowicz

doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka filozofii, pedagogiki i oligofrenopedagogiki z uprawnieniami pedagogicznymi. Od 2012 realizowała liczne projekty edukacyjne i badawcze, związane z obszarem wykluczenia społecznego, bezdomności, ekologii, edukacji patriotycznej, streetworkingu, muzealnictwa i doświadczenia macierzyństwa. Pracowała w Towarzystwie Nasz Dom, opartym m.in. na założeniach pedagogicznych J. Korczaka, a także jako pedagożka specjalna w szkole podstawowej. Od 2011 jest członkinią Stowarzyszenia Edukacji Krytycznej, w którym zajmuje się przede wszystkim projektami badawczymi. Posiada doświadczenie w streetworkingu oraz projektach mających na celu integrację społeczną. Jest autorką i współautorką publikacji poświęconych włączaniu dzieci i młodzieży w działania społeczne i kulturalne. Promuje badania partycypacyjne. Od 2019 roku zajmuje się włączaniem dzieci i młodzieży w konsultacje społeczne we Wrocławiu. Aktywnie włącza się w działania na rzecz równości płci. Jest członkinią Komisji ds. Równego Traktowania na Uniwersytecie Wrocławskim i jedną z autorek Planu Równości Płci. Jej zainteresowania skoncentrowane są szczególnie na kwestii równości płci w kontekście rodzicielstwa.

Trzymamy kciuki za wszystkie pomysły!

Wszystkie aktualności o Mikrograntach dla osób fizycznych i grup nieformalnych oraz wyniki (8 kwietnia) znajdziecie: TUTAJ i na Facebooku Mikrograntów

Zarządzenie Dyrektor WIK – Powołanie Komisji oraz Regulamin pracy Komisji

Do zobaczenia w mieście!

Podsumowujemy piąty rok ogólnomiejskich Mikrograntów! 

Przybijamy piątkę, bo… powoli kończy się piąty już wspólny rok prowadzonego przez Wrocławski Instytut Kultury i Fundację Umbrella, ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw Mikrogranty. Z kim i na jakich osiedlach tym razem udało nam się współpracować? Jak na program wpłynęła sytuacja geopolityczna i pojawienie się w mieście nowych mieszkańców i mieszkanek? Po dwóch latach wirtualnych, rocznych podsumowań w końcu spotkamy się na żywo – do zobaczenia 17 grudnia w Barbarze!

więcej

O rezydencji artystycznej URKI: podsumowanie

Projekt rezydencyjny „The Yourself Library” Davide D’Angelo, znanego jako URKA, odbył się na zaproszenie Wrocławskiego Instytutu Kultury w ramach europejskiej platformy MagiC Carpets. Włoski artysta pracował z nowymi mieszkańcami Wrocławia – lokalną młodzieżą. W czasie miesięcznego pobytu rezydent poprowadził serię ośmiu warsztatów kreatywnych, których głównym założeniem było poszukiwanie „wspólnego języka” między osobami różnego pochodzenia i odmiennych kultur.

więcej

„Dom przenośny” Marii Yakymenko 

Rozpoczynamy kolejną rezydencję organizowaną w ramach międzynarodowej sieci MagiC Carpets! Na przełomie listopada i grudnia Wrocław odwiedzi ukraińska artystka – Mariia Yakymenko. Twórczyni stworzy kolektywnego zina, złożonego z kolaży zrealizowanych z nowymi mieszkańcami Wrocławia podczas warsztatów w Barbarze.

więcej

Grudniowa edycja „Niezbędnika” jest już dostępna! 

Zimowe wystawy, przewodniki po nowych miejscach i dawnych zwyczajach, kulturalne rozmowy, fotohistorie, nowości wydawnicze oraz kalendarium ponad 100 wydarzeń w całym mieście – poznajcie grudniowo-styczniową odsłonę „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego”!

więcej

Wytęż słuch! Pieśni, słuchowiska, opowieści 

Opowiadanie i słuchanie historii, wspólne śpiewanie i granie na instrumentach – w jesiennych projektach w ramach Mikrograntów głęboko uruchamiamy nasz zmysł słuchu. Jak brzmi nasze najbliższe otoczenie? Jak wyrazić siebie poprzez tworzenie opowieści? Przy ciepłej herbacie i dźwiękach, spotkajmy się na osiedlach!

więcej