Podsumowanie 2022: KOMPETENCJE I BADANIA

Dla Wrocławskiego Instytutu Kultury rok 2022 był intensywny, pełen wyzwań, a przede wszystkim niezwykle ekscytujący. Przez ostatnie dwanaście miesięcy nie tylko od podstaw zbudowaliśmy nową wrocławską instytucję kultury, ale i przetestowaliśmy w akcji jej program. Jednym z naszych zadań jest pobudzanie rozwoju i wzmacnianie kompetencji osób działających w polu kultury – i właśnie od tego obszaru rozpoczniemy podsumowanie roku 2022.

Kompetencje

Prowadzone przez Wrocławski Instytut Kultury działania kompetencyjne są rozwinięciem założeń programu znanego od czasów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 jako Praktycy Kultury. Jego celem było poszerzanie zawodowych horyzontów pracowników instytucji i organizacji kulturalnych oraz niezależnych twórców poprzez spotkania z ekspertami, warsztaty czy szkolenia. W 2022 roku zorganizowaliśmy dwa specjalistyczne cykle warsztatowe skupione zarówno na pogłębianiu umiejętności strategicznego planowania, jak i wyposażeniu osób aktywnych w sektorze w praktyczne narzędzia pracy. W kwietniu praktycy i praktyczki kultury spotkali się dwukrotnie z trendresearcherką, analityczką innowacji i specjalistką future studies Moniką Borycką, znaną w sieci jako twórczyni kanału TrendRadar. Pierwszy z trendwatchingowych warsztatów pomagał odnaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak czytać trendy?”; drugi – zdobytą w ten sposób wiedzę o potencjalnych scenariuszach przyszłości wykorzystać do stworzenia innowacyjnej oferty działań kulturalnych. W listopadzie i grudniu zaprosiliśmy do WIK-u Michała Zalewskiego – eksperta w zakresie komunikacji oraz zarządzania informacją, właściciela marki Dobrze Powiedziane. Dwuczęściowe szkolenie miało przygotować odbiorców do prezentowania, występowania i przekonywania: zminimalizować stres towarzyszący wystąpieniom publicznym, a jednocześnie zmaksymalizować jakość przekazywanego przy ich okazji komunikatu.

Jak prezentować, występować i przekonywać – warsztaty z Michałem Zalewskim (fot. Wojciech Chrubasik)

Równolegle, od kwietnia aż do późnego lata, wspólnie z krakowskim Warsztatem Innowacji Społecznych i agencją Hearts&Heads prowadziliśmy lokalną odsłonę KulturLabu – czyli cyklu czterech warsztatów opartych o metodę Design Thinking. Ich uczestnicy mieli okazję przepracować realne wyzwania stojące przed własnymi organizacjami, dotyczące m.in. skutecznego włączania odbiorców w działania czy przyciągania do udziału w wydarzeniach nowych grup zainteresowanych. W procesie wzięły udział zespoły czterech wrocławskich i dolnośląskich instytucji: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej, Gminnego Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach oraz WIK-u.

Poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności było też niezwykle istotną częścią zorganizowanego w październiku forum artystycznych działań lokalnych Sztuka sąsiedztwa – spotkania skierowanego do aktywistów i aktywistek kulturalno-społecznych, działających na osiedlach i angażujących ich lokalne społeczności. Obok szerokiego programu, pozwalającego osobom zaangażowanym w działania sąsiedzkie w różnych zakątkach Polski lepiej się poznać i zsieciować, w ramach Sztuki sąsiedztwa odbyły się też dwa warsztaty wzmacniające kompetencje z zakresu współpracy ze społecznością lokalną. 12 października edukatorka i założycielka stowarzyszenia „Z Siedzibą W Warszawie” Edyta Ołdak dzieliła się z uczestnikami użytecznymi dla artystów i artystek metodami wchodzenia w interakcję i aktywnej współpracy z sąsiedzkimi wspólnotami. Kilka dni później, 15 października, artystka, aktywistka i twórczyni mikromarki „Notesy z Łukowa” Pamela Bożek przepracowywała z uczestnikami forum temat wykorzystywania narzędzi artystycznych w celu pogłębiania integracji międzykulturowej.

Warsztaty Edyty Ołdak podczas Sztuki sąsiedztwa (fot. Jerzy Wypych)

Obok wydarzeń skierowanych do zewnętrznych odbiorców instytucjonalnych, organizacji pozarządowych czy artystów, nie zapominamy też o pracy wewnątrz zespołu WIK-u, o autorefleksji, doskonaleniu swoich umiejętności i poszukiwaniu odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas codziennej pracy. W tym roku dużo wysiłku włożyliśmy w poszerzenie wiedzy i przygotowanie kadry Instytutu do tworzenia oferty kulturalnej w pełni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Trenerki związane z Fundacją Katarynka przeprowadziły dla nas, naszych wolontariuszy i współpracowników szkolenia z zakresu: savoir vivre’u i obsługi osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu (Anna Brzegowa-Jabczyk i Karolina Przybył), podstaw audiodeskrypcji w działaniach na żywo (Justyna Mańkowska i Magdalena Dudowicz) czy dostępności cyfrowej w komunikacji i promocji (Magda Brumirska-Zielińska). Tak szeroki program nie byłby możliwy, gdyby nie dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Rodzinnie w Barbarze – dostępność we Wrocławskim Instytucie Kultury”.

Badania

Druga połowa roku to dla Wrocławskiego Instytutu Kultury także koordynacja szeroko zakrojonego działania badawczego, mającego na celu lepsze poznanie obecnego kształtu i zmapowanie potrzeb wrocławskiego środowiska kulturalnego: Diagnozy Wrocławskiej Kultury. Trwające między czerwcem a grudniem badanie przeprowadzone zostało na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, a jego rezultaty mają stać się pewnego rodzaju „mapą drogową” przyszłych działań i pomóc we wprowadzeniu w proces tworzenia wieloletniego programu dla rozwoju lokalnej kultury.

Diagnoza Wrocławskiej Kultury (fot. Wojciech Chrubasik)

Diagnoza podzielona została na kilka etapów. Rozpoczęła się warsztatami mapującymi istniejące i działające we Wrocławiu punkty styków, współprac i potencjalnych zależności międzysektorowych. Kolejnym etapem było badanie porównawcze (tzw. benchmarking) Wrocławia do innych polskich i europejskich miast metropolitalnych w zakresie prowadzonych polityk kulturalnych, czy szerzej – miejsca kultury w politykach miejskich. Najszerzej angażującym wrocławską społeczność kulturalną elementem procesu był samospis – kwestionariusz, mający pomóc lepiej rozpoznać osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta, w którym pojawiły się pytania m.in. o obszary ich aktywności, o ich potrzeby czy o opinie na temat najważniejszych zjawisk w miejskim polu kultury. Za przeprowadzenie samospisu odpowiadała warszawska organizacja o wieloletnim doświadczeniu badawczym – Fundacja Obserwatorium. Późną jesienią zorganizowane zostały również otwarte warsztaty i debaty, które dotyczyły m.in. wartości i języka przyszłego dokumentu programowego, wrocławskich polityk w zakresie edukacji kulturalnej, a także funkcjonowania oraz wsparcia artystów i artystek we Wrocławiu.

W Diagnozie Wrocławskiej Kultury, w tym w samospisie, wzięło udział blisko 500 aktywnie zaangażowanych w życie kulturalne miasta osób. Raport podsumowujący ten wielomiesięczny proces opublikowany zostanie już wczesną wiosną.

Czyje głosy są słyszane? Zgłoś się do programu wymiany artystów z Polski i Norwegii!  

Zapraszamy artystów należących do grup mniejszościowych mieszkających w Polsce do zgłaszania się na wymianę rezydencyjną ,,Czyje głosy są słyszane?” realizowaną przez WIK, Hvitsten Salong (Hvitsten/NO) i Safemuse (Oslo/NO). Półtoraroczny projekt korzysta z  finansowania funduszy EOG w ramach Programu Kultura. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans i widoczności artystów należących do mniejszości oraz tworzenie bezpiecznych i integracyjnych przestrzeni do pracy artystycznej.

więcej

Rave, improwizacja, medytacja, ciało – performans „LUCIDITY” w Barbarze

Sen na jawie, prowokujące dźwięki rave’u, ekstatycznie poruszające się ciała i przyjemnie uspokajające niebieskie światło wprowadzające widzów w stan medytacji. 12 stycznia o godz. 18:00 Wrocławski Instytut Kultury zaprasza do Barbary na performans litewskiego artysty, Arnisa Aleinikovasa pt. „LUCIDITY”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, obowiązują zapisy.

więcej

Podsumowujemy piąty rok ogólnomiejskich Mikrograntów! 

Przybijamy piątkę, bo… powoli kończy się piąty rok ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw Mikrogranty, prowadzonego przez Wrocławski Instytut Kultury i Fundację Umbrella. Z kim i na jakich osiedlach tym razem udało nam się współpracować? Jak na program wpłynęła sytuacja geopolityczna i pojawienie się w mieście nowych mieszkańców i mieszkanek? Po dwóch latach wirtualnych, rocznych podsumowań w końcu spotkamy się na żywo – do zobaczenia 17 grudnia w Barbarze!

więcej

Budowanie wspólnoty poprzez ruch. O rave’owym eksperymencie LUCIDITY

Arnis Aleinikovas, rezydent Wrocławskiego Instytutu Kultury w ramach europejskiej platformy MagiC Carpets, przez ponad miesiąc pracował warsztatowo z grupą nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Performatywne zajęcia litewskiego artysty zakończyły się owartym dla publiczności show – 12 stycznia odbyła się premiera performansu „LUCIDITY”.

więcej

Z początkiem lutego startują Mikrogranty przygotuj się z Wrocławskim Instytutem Kultury do zgłoszenia swojego pomysłu na działania we Wrocławiu! 

1 lutego rozpocznie się pierwszy w 2023 roku nabór do Mikrograntów. Jak zwykle poprzedzamy go licznymi spotkaniami informacyjnymi, możliwością skonsultowania z zespołem swojego pomysłu, a także udostępnieniem wielu materiałów pomocniczych. Zachęcamy do rozmów z nami i zapoznawania się z regułami naszego programu!

więcej