Menu

Samospis Wrocławskiej Kultury przedłużony do końca września

Pierwszy w historii naszego miasta powszechny samospis środowiska kultury trwa! By umożliwić wypowiedzenie się jak najszerszej grupie zainteresowanych postanowiliśmy wydłużyć czas trwania badania do końca września. W artykule znajdziesz też listę pytań o samospis z naszymi odpowiedziami.

Przy pomocy Samospisu Wrocławskiej Kultury chcemy zbadać formę i zakres działań kulturalnych oraz określić najważniejsze aktywności, przestrzenie, obszary współpracy i plany dotyczące przyszłej działalności. Zależy nam na jak najszerszym zbadaniu osób zaangażowanych we wrocławską kulturę, dlatego uwzględniając głosy ze środowiska postanowiliśmy przedłużyć badanie aż o miesiąc. Mamy nadzieję, że dodatkowy czas pozwoli na wypełnienie formularza wszystkim zainteresowanym!

Samospis Wrocławskiej Kultury wypełnisz TUTAJ

Za przeprowadzenie samospisu odpowiada Fundacja Obserwatorium – warszawska organizacja zajmująca się badaniami w kulturze od lat. Kwestionariusz podzielony został na kilka bloków tematycznych, które mają pomóc lepiej rozpoznać osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta. Pojawiają się tam pytania m.in. o obszary ich aktywności, o to, czy oferta kulturalna Wrocławia spełnia potrzeby, jakie są najważniejsze zjawiska w miejskim polu kultury i na co należałoby w pierwszej kolejności przeznaczyć budżet kulturalny miasta.

Do udziału w tym pierwszym w historii Wrocławia powszechnym spisie zapraszamy osoby, które czują się częścią środowiska: niezależnych artystów/-stki, animatorów/-ki, edukatorów/-ki, pracowników/-ce instytucji, organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące inicjatywy nieformalne oraz inne podmioty działające w kulturalnym środowisku Wrocławia.

Zebrane w trwającym do końca września samospisie odpowiedzi zostaną przeanalizowane przez Fundację Obserwatorium i zebrane w podsumowujący je raport.  

Element większej całości

Raport stworzony po zakończeniu samospisu stanie się jedną z części prowadzonej w tym roku Diagnozy Wrocławskiej Kultury. Ma ona stać się pewnego rodzaju „mapą drogową” przyszłych działań i pomóc ma we wprowadzeniu w proces tworzenia wieloletniego programu dla rozwoju lokalnej kultury. Aktywnymi uczestnikami i uczestniczkami Diagnozy są m.in. członkowie i członkinie Wrocławskiej Rady Kultury, którzy zostali poproszeni o wypowiedzi eksperckie.

Tegoroczna Diagnoza podzielona została na kilka etapów. Rozpoczęła się już w czerwcu warsztatami mapującymi istniejące i działające we Wrocławiu punkty styków, współprac i potencjalnych zależności międzysektorowych. Kolejnym trwającym etapem jest badanie porównawcze Wrocławia do innych polskich i europejskich miast metropolitalnych w zakresie miejsca kultury w politykach miejskich.

Późną jesienią zorganizujemy również otwarte warsztaty i debaty. Dotyczyć będą m.in. wartości i języka przyszłego dokumentu programowego, funkcjonowania oraz wsparcia artystów i artystek we Wrocławiu, a także wyzwań dla edukacji kulturalnej oraz zrównoważonego rozwoju. Dokładny plan działań wraz z informacjami, jak można wziąć udział w tym etapie diagnozy opublikujemy wkrótce!

Diagnoza Wrocławskiej Kultury powstaje na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu i potrwa do końca roku 2022.

Samospis Wrocławskiej Kultury – pytania i odpowiedzi
Czemu służy to badanie?

Samospis Wrocławskiej Kultury to jeden z elementów trwającej Diagnozy Wrocławskiej Kultury. Ma on pomóc lepiej rozpoznać osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta. Dzięki niemu chcemy zbadać formę i zakres działań kulturalnych oraz określić najważniejsze aktywności, przestrzenie, obszary współpracy i plany dotyczące przyszłej działalności.

Zależy nam na jak najszerszym zbadaniu osób zaangażowanych we wrocławską kulturę, dlatego do wypełnienia formularza zachęcamy wszystkich, którzy czują się jej częścią: niezależnych artystów/-stki, animatorów/-ki, edukatorów/-ki, pracowników/-e instytucji, organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące inicjatywy nieformalne oraz inne podmioty działające w kulturalnym środowisku Wrocławia.

Jakie będą efekty samospisu?

Trwający do końca września samospis, a także przeprowadzone w sierpniu rozmowy fokusowe z przedstawicielami i przedstawicielkami środowiska podsumowane zostaną przygotowanym przez Fundację Obserwatorium raportem analizującym zebrane odpowiedzi. Raport stanie się jedną z części składowych Diagnozy, a także źródłem inspiracji do projektowania kolejnych działań angażujących środowisko.

Czym jest Diagnoza Wrocławskiej Kultury?

Samospis jest jedną z części prowadzonej w tym roku Diagnozy Wrocławskiej Kultury. Ma ona stać się pewnego rodzaju „mapą drogową” przyszłych działań i pomóc we wprowadzeniu w proces tworzenia wieloletniego programu dla rozwoju lokalnej kultury. Aktywnymi uczestnikami diagnozy są m.in. członkowie i członkinie Wrocławskiej Rady Kultury, którzy zostali poproszeni o wypowiedzi eksperckie.

Tegoroczna diagnoza podzielona jest na kilka etapów. Rozpoczęła się już w czerwcu warsztatami mapującymi istniejące i działające we Wrocławiu punkty styków, współprac i potencjalnych zależności międzysektorowych. Kolejnym trwającym etapem jest badanie porównawcze (tzw. benchmarking) Wrocławia do innych polskich i europejskich miast metropolitalnych w zakresie prowadzonych polityk kulturalnych, czy szerzej – miejsca kultury w politykach miejskich.

Późną jesienią zorganizowane zostaną również otwarte warsztaty i debaty, które dotyczyć będą m.in. wartości i języka przyszłego dokumentu programowego, a także funkcjonowania oraz wsparcia artystów i artystek we Wrocławiu.

Diagnoza Wrocławskiej Kultury powstaje na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu i potrwa do końca roku 2022.

Gdzie trafią nasze odpowiedzi/kto będzie miał do nich wgląd?

Wykonawcą badania jest Fundacja Obserwatorium – warszawska organizacja pozarządowa posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów diagnostycznych. Badacze, na zlecenie Wrocławskiego Instytutu Kultury, opracowali narzędzie badawcze – kwestionariusz ankiety. W wasze jednostkowe odpowiedzi wgląd będzie miała Fundacja Obserwatorium i nie zostaną one udostępniane innym podmiotom. Pozyskane w ten sposób dane zostaną opracowane w formie raportu, który zostanie przekazany Wrocławskiemu Instytutowi Kultury, który na mocy umowy zlecenia posiada także do nich wgląd.

Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe i mail?

Dane kontaktowe służą weryfikacji wpisu. Badaczom zależy na uzyskaniu unikatowych, indywidualnych odpowiedzi, stąd konieczność podania adresu e-mail, z którego kwestionariusz jest wypełniany. Dane nie będą udostępniane innym niż Fundacji Obserwatorium i Wrocławskiego Instytutu Kultury podmiotom.

Dlaczego samospis ma tyle pytań?

Kwestionariusz podzielony jest na kilka bloków tematycznych, które mają pomóc lepiej rozpoznać osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta. W zależności od udzielanych odpowiedzi uczestnicy badania przekierowywani są do kolejnych pogłębiających temat części. Zależy nam na zniuansowanym obrazie wrocławskiej kultury, stąd pojawiają się w nim pytania otwarte oraz pytania z wielokrotnymi możliwościami odpowiedzi.

Dlaczego pytamy o najważniejsze we Wrocławiu osoby / zjawiska/ instytucje i organizacje / wydarzenia?

Zależy nam na dopełnieniu obrazu Wrocławia pod kątem mocnych i wyróżniających się na jego kulturalnej scenie – jednostek, wydarzeń, charakterystycznych zjawisk czy istotnych podmiotów.

Jednym z kolejnych działań badawczych Diagnozy będzie jesienne spotkanie o cechach charakterystycznych wrocławskiej kultury, a blok pytań „najważniejsze we Wrocławiu …” ma pozwolić poszerzyć nam wiedzę o rozpoznawalnych „markach miasta” i pomóc w kolejnych krokach zaplanowanych w Diagnozie.

Dlaczego lista instytucji, które mogę wybrać jest taka a nie inna?

Lista instytucji wyodrębnionych w kilku pytaniach obejmuje publiczne podmioty widniejące w rejestrze instytucji samorządowych, wojewódzkich/marszałkowskich i ministerialnych. Każde z tych pytań zawierają również odpowiedź „inne”, w której można wpisać podmioty spoza tej zamkniętej i formalnej listy. Większość z nich, mimo potocznego definiowania ich jako „instytucje”, posiada zupełnie inny status – np. organizacji pozarządowej czy prywatnej działalności gospodarczej.

Dlaczego w pytaniu X nie ma propozycji odpowiedzi Y?

We wszystkich pytaniach, w których było to możliwe pod kątem badawczym, dodaliśmy odpowiedź „inne” – tak, by każda z wypełniających osób mogła dodać odpowiedzi zgodne z jej uznaniem.  Staraliśmy się na tyle „otworzyć” pytania, by z jednej strony dawały możliwość dopisywania własnych odpowiedzi, a z drugiej umożliwiały przeprowadzenie analizy i stworzenie wartościowego raportu.

Dlaczego pytacie o instytucje, a inne obszary działań nie?

W samospisie pojawiają się również pytania związane z wydarzeniami i podmiotami pozainstytucjonalnymi, a także ich rolą na kulturalnej scenie Wrocławia. Natomiast zaprezentowanie zamkniętego zbioru podmiotów, było możliwe tylko w przypadku rejestrowych instytucji. Jednocześnie próbujemy uchwycić możliwie wiele inicjatyw i form aktywności, które tworzą kulturę pozainstytucjonalną, niekiedy wręcz ukrywającą się czy na co dzień nie postrzeganą jako działania kulturotwórcze w ścisłym rozumieniu. Tam, gdzie było to możliwe staraliśmy się „otworzyć” pytania, tak by w odpowiedziach można było uwzględnić Waszym zdaniem najważniejsze zjawiska i podmioty.

Aktualności / Kompetencje

Startuje Szkoła Sąsiedzkich Spacerów. Pokaż innym swoje osiedle 

Już w czerwcu wystartuje pierwsza edycja Szkoły Sąsiedzkich Spacerów. Nowy projekt Wrocławskiego Instytutu kultury to cykl szkoleń i warsztatów, który przeprowadzi uczestników i uczestniczki przez cały proces planowania i prowadzenia spaceru: od zbierania materiałów archiwalnych aż po promocję spaceru w swojej społeczności. Zapisy potrwają do 27 maja.      

Pokaż swoje kompetencje z jak najlepszej strony. Zbliżają się kolejne warsztaty Praktyk Kultury

Porzucone portfolia, nigdy niedokończone strony, rozgrzebane profile na LinkedInie czy nieregularnie prowadzone konta na Instagramie – kto tego nie ma za sobą, może odpuścić sobie trzecie w tym roku spotkanie w ramach projektu Praktyki Kultury. 21 maja wspólnie z Michałem Zalewskim z Dobrze Powiedziane nauczymy się budować swój wizerunek jako aktywnego w kulturze eksperta/ekspertki.

Zobacz wszystkie aktualności
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.