Zdjęcie: książki ustawione jedna na drugiej, widoczne są boki ich okładek.

Znamy wyniki naboru Wrocławskiego Programu Wydawniczego

Powieść o pierwszych polskich osadnikach w powojennej Nowej Rudzie, poetycki dialog z Wisławą Szymborską, historia wrocławskiej awangardy i pismo poświęcone teatralnemu offowi – poznaliśmy 14 tytułów książek i czasopism, które otrzymają dofinansowanie w ramach Wrocławskiego Programu Wydawniczego!

Wrocławski Program Wydawniczy działalność rozpoczął w 2016 roku jako jeden z elementów obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Dotychczas prowadzony był przez Strefę Kultury Wrocław, jednak od tego roku trafił „pod skrzydła” Wrocławskiego Instytutu Kultury. Cele WPW pozostały jednak niezmienne: jego głównym zadaniem jest wspieranie wydawców podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, których działania nie mieszczą się w ramach komercyjnego rynku wydawniczego. Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach: mogą być nimi książki poświęcone Wrocławiowi lub regionowi albo prezentujące dowolną dziedzinę twórczości czasopisma o profilu kulturalno-artystycznym. Od 2016 roku w ramach programu wydano niemal 100 tytułów!

Do naboru Wrocławskiego Programu Wydawniczego na rok 2022 zgłoszono 26 wniosków

Po etapie oceny formalnej i oceny eksperckiej pod obrady Komisji Konkursowej trafiło 20 zgłoszeń. Spośród nich jurorzy, opierając się na ocenach ekspertów, powiązaniu publikacji z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem oraz potencjale promocyjnym dla miasta i regionu zadecydowali o przyznaniu wsparcia finansowego 14 projektom:

Książki

Marta Kucharska „Tarnina” | Wydawnictwo j, Jacek Bierut | kwota dofinansowania 12.000 zł
Wielowątkowa powieść, w której na pierwszy plan wysuwa się pieśń drogi. Pisana podczas dwuletnich warsztatów prozatorskich prowadzonych przez Jacka Bieruta w porozumieniu z Wydziałem Kultury UM Wrocławia.
Rafał Różewicz „Land” | Wydawnictwo j, Jacek Bierut | 10.000 zł
Podparta źródłami historycznymi debiutancka powieść Rafała Różewicza opowiada o poszukiwaniu tożsamości w krainie, do której roszczą sobie prawo zarówno Niemcy, Polacy, Rosjanie, jak i Czesi. Opowiada historię pierwszych polskich osadników w Nowej Rudzie w pierwszych miesiącach po maju 1945.
Agnieszka Kłos „Ciało poetyckie” | Wydawnictwo j, Jacek Bierut | 8.000 zł
Książka podejmuje dialog z duchem Wisławy Szymborskiej podczas miesięcznego pobytu stypendialnego autorki w mieszkaniu noblistki w 2021 roku. Kłos bada „aurę” mebli, pomieszczeń, zapachu, dźwięków i energii i zapisuje w języku coś, co nazwała „ciałem poetyckim Szymborskiej”, wciąż obecnym w tym mieszkaniu.
Günther Grundmann „Moje śląskie spotkania z Gerhartem Hauptmannem” | Muzeum Miejskie | 8.000 zł
Wspomnienia Günthera Grundmanna, Generalnego Konserwatora Zabytków Prowincji Śląskiej we Wrocławiu do 1945 roku, pokazane przez pryzmat osobistych relacji z najwybitniejszym śląskim pisarzem, noblistą z 1912 roku – Gerhartem Hauptmannem. Świadectwo konserwatora ukazuje bogatą paletę ludzi władzy i kultury Dolnego Śląska tego okresu.
„Gry z miejscami. Wrocławskie galerie: Katakumby, Zakład nad Fosą, Ośrodek Działań Plastycznych”, red. Anna Markowska | Via Nova | 40.000 zł
Historia trzech wrocławskich galerii autorskich: Katakumb (1977-1980), Zakładu nad Fosą (1979-1988) i Ośrodka Działań Plastycznych (1981-1988 i 1990-1999) prowadzonych przez Michała Bieganowskiego i Wojciecha Stefanika. Książka dociera do fascynujących działań wrocławskiej awangardy, przypomina wiele inicjatyw, działań, akcji, performansów, dzieł poezji konkretnej.
Kamil Zając „Rygor i wyobraźnia” | Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza | 10.000 zł
Poetycka książka Kamila Zająca jest swoistą grą na wielu resentymentach. Autor świadomie rezygnuje z samolubnej zabawy językiem na rzecz komunikatywności i przekazu, „puszcza rumaki zmysłów, daje upust swojej wyobraźni, ale mocno trzyma lejce etyki”.
Karolina Wiśniewska, Grzegorz Jankowicz i Anna Markowska „Monografia Magazyn Cegła” | Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza | 20.000 zł
Monografia podsumowująca działalność Magazynu Materiałów Literackich Cegła od 2001 roku z perspektywy kulturoznawczej, filozoficznojęzykowej i poświęconej łączeniu designu i literatury. Całość opatrzona będzie ilustracjami i opisem wszystkich dotychczasowych numerów magazynu.
Jakub Skurtys i Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki „Darczyńca: rzecz o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego” | Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza | 10.000 zł
Krytycznoliteracka próba ujęcia poezji Tkaczyszyna-Dyckiego z nierozwiniętej dotąd perspektywy donacyjnej (dar/dług) w duchu refleksji postsekularnej i filozofii politycznej.
Ewa Pluta „Wrocławianki. Książka herstoryczno-artystyczna” | Fundacja Art Transparent | 20.000 zł
Książka mająca na celu przywrócenie kobiet do publicznej dyskusji o dziejach miasta i włączenie ich w programy edukacyjne oraz naukowe. Większość z pojawiających się w publikacji kobiet to postacie, które ujrzą światło dzienne po raz pierwszy po bardzo wielu latach.

Czasopisma

„Dolny Śląsk”, red. naczelny Stefan Bednarek | Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne | 20.000 zł (2 numery)
Czasopismo, na łamach którego podejmowana jest tematyka dotyczy przede wszystkim regionu dolnośląskiego we wszystkich aspektach: przyrodniczym, historycznym, społecznym, gospodarczym i kulturowym.
„Rita Baum”, red. nacz. Andrzej Ficowski | Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum” | 45.000 zł (4 numery)
Czasopismo, w którym prezentowane są różne dziedziny twórczości (literatura, muzyka, sztuki wizualne, fotografia artystyczna, teatr) należące do kultury elitarnej oraz niszowej.
„Magazyn żydowski Chidusz”, red. nacz. Michał Bojanowski | Fundacja Żydowska „Chidusz” | 30.000 zł (6 numerów)
Pismo o tematyce żydowskiej w Polsce. Na łamach pisma pojawiają się przekłady tekstów najważniejszych współczesnych myślicieli i twórców żydowskich z całego świata – teksty dotąd niedostępne po polsku, jak również pierwsze przekłady na język polski literatury hebrajskiej i jidysz.
„nietak!t”, red. nacz. Katarzyna Knychalska | Fundacja Teatr Nie-Tak | 40.000 zł (3 numery)
Pismo poświęcone teatralnemu offowi i jedyna tego rodzaju pozycja wydawniczą na rynku. Kwartalnika opisuje obrzeża teatralne, czyli wszystkie zjawiska, które nie dają się sklasyfikować w obrębie obowiązującej teatralnej mody i z różnych powodów omijane są w teatrologicznym dyskursie.
Magazyn Materiałów Literackich Cegła | Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza | 30.000 zł (2 numery)
Formuła czasopisma polega na tworzeniu „pisma–gadżetu” opierającego się na nowatorskich formach wydawniczych, która skutecznie promuje czytelnictwo form niszowych – głównie poezję.

Kolejny nabór skierowanego do wydawców książek i czasopism Wrocławskiego Programu Wydawczego ruszy jesienią.

„Będzie Ukraina” – dołącz do artist talka w Recepcji

W najbliższy piątek zapraszamy na artist talk z Antonem Malinovskyim i Margo Reznik. Ukraiński duet podsumuje miesięczną rezydencję „Będzie Ukraina” i zaprezentuje efekty swoich artystycznych działań.

więcej

78 pomysłów na jesień w mieście – zakończyliśmy ostatni w tym roku nabór do Mikrograntów!

Poszukiwanie propozycji na nowe osiedlowe projekty w Mikrograntach trwało od 1 do 15 września. Przez dwa tygodnie nadesłaliście do nas aż 78 pomysłów na jesień w mieście! Teraz czas na pracę naszych jurorek i jurorów – poznajcie skład komisji, które ocenią Wasze zgłoszenia.

więcej

W listopadzie rusza Wrocławski Program Wydawniczy!

Przed nami kolejna edycja Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Podstawowe założenia pozostają takie same: działanie ma wspierać publikację niekomercyjnych pozycji związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Nadchodząca odsłona – pierwsza organizowana w całości przez nasz Instytut – przyniesie jednak istotne zmiany, które mają ułatwić wydawcom udział w programie.

więcej