Znamy projekty, które wspólnie będziemy realizować w Mikrograntach!

Wszystko już jasne! Poznajcie 14 nowych inicjatyw, które zostały wybrane w pierwszym w tym roku naborze Mikrograntów dla osób fizycznych i grup nieformalnych!

Marcowy nabór przyniósł aż 89 pomysłów z całego Wrocławia, spośród których po ocenie formalnej 63 propozycji trafiło do oceny czterech komisji. O ich członkach i członkiniach możecie przeczytać TUTAJ. Podczas dwóch dni obrad wybrały one 14 projektów animacyjnych, edukacyjnych, integracyjnych, które wkrótce będą realizowane w różnych częściach naszego miasta. Cieszy nas, ze tak wiele z nich będzie realizowanych przez osoby i grupy, z którymi w Mikrograntach jeszcze nie współpracowaliśmy (aż 8 z 14 inicjatyw).

Już za moment spotkamy się z realizatorami i realizatorkami, by omówić szczegóły wspólnego działania, a Was zachęcamy do poczytania o planowanych przez nich projektach.

Do 15 marca mogliście do nas zgłaszać propozycje działań w jednej z dawnych wrocławskich dzielnic – Fabrycznej, Krzykach, Psim Polu i Śródmieściu. Statystyki pierwszego naboru w 2022 roku możecie prześledzić w osobnym artykule. Jurorzy i jurorki oceniali więc 14 pomysłów z Fabrycznej, 20 z Krzyków, 15 ze Śródmieścia i 14 z Psiego Pola. Po zakończeniu drugiego etapie oceny merytorycznej – dyskusji na żywo o 50% najlepiej ocenionych wniosków w każdym z czterech obszarów, do realizacji komisje wytypowały po 4 projekty z Fabrycznej i Krzyków oraz po 3 projekty z Psiego Pola i Śródmieścia.

Wybrane działania otrzymają nie tylko wsparcie finansowe (do 5 tysięcy złotych brutto), lecz także pomoc w kwestiach administracyjnych, organizacyjnych, księgowych, prawnych, promocyjnych i logistycznych.

Poznajcie zwycięskie projekty ze ścieżki dla osób fizycznych i grup nieformalnych:

FABRYCZNA

Ekonomicznie i ekologiczne. Sąsiedzkie wymiany i eko-edukacja na Szczepinie

kliknij, aby przeczytać więcej
To inicjatywa Marceliny Góry, lokalnej aktywistki i propagatorki rozwiązań ekologicznych w codziennym życiu, która chciałaby uwrażliwić mieszkańców i mieszkanki Szczepina na kwestie ekologiczne. Jak tego dokona? Poprzez pokazanie im, jak w prosty sposób można być na co dzień bardziej eko, a przy tym praktykować działania w duchu ekonomii współdzielenia. Autorka w ramach projektu zakłada przeprowadzenie cyklu kilku zróżnicowanych wydarzeń: trzech „swapów”, czyli bezgotówkowych wymian sąsiedzkich, podczas których będzie można wymienić się np. ubraniami, roślinami oraz zabawkami. Dodatkowo przewidziane zostały warsztaty renowacji mebli pozyskanych z wystawek czy też internetowych ogłoszeń, a także spotkanie z ekspertem o przedłużaniu życia sprzętów AGD oraz naprawie elektroniki, dzięki któremu z uczestnicy i uczestniczki z rozsądkiem będą podchodzić do wyrzucania i zamieniania na nowszy model wielu tego typu materiałów. Marcelina zaplanowała także otwarty interaktywny wykład nt. ekonomii współdzielenia, który osobom „świeżym” pozwoli lepiej odnaleźć się w temacie. Wydarzenia planowane są w plenerowych miejscach na Szczepinie oraz w klubie Rady Osiedla.

Aktywne Żerniki. Ruch łączy pokolenia

kliknij, aby przeczytać więcej
Inicjatywa autorstwa Anny Cebulskiej to cykl warsztatów dla dzieci i seniorów na osiedlu Żerniki. W ramach projektu autorka zaplanowała zajęcia jogi i mindfulness dla dzieci (w dwóch przedziałach wiekowych) oraz zajęcia jogi i ćwiczenia oddechowe dla osób w wieku senioralnym. Co ważne, pomysł na działanie wynika z potrzeb mieszkańców i mieszkanek osiedla zaobserwowanych w ankiecie przeprowadzonej przez inicjatorkę projektu. „Badani” jako aktywność, z której chcieliby skorzystać na Żernikach najczęściej wskazywali w niej właśnie jogę.  Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają nową formę aktywności ruchowej oraz metody radzenia sobie ze stresem, dzięki praktyce relaksacji, mindfulness i ćwiczeniom oddechowym. Cykl warsztatów zakończy się wspólnym piknikiem z praktyką jogi na powietrzu w Parku Żernickim. Wydarzenie to pozwoli na spotkanie się przy wspólnej aktywności różnych pokoleń, a także aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Ramię w Ramię. Szczepińska wymiana polsko-ukraińska

kliknij, aby przeczytać więcej
„Sąsiadki z jednej klatki” to grupa nieformalna, którą tworzą dwie sąsiadki, Polka i Ukrainka. Poprzez wspólne działania chcą wpierać przyjaźń polsko-ukraińską i przyczynić się do lokalnej integracji międzykulturowej. W swoim projekcie zaplanowały siedem warsztatów prowadzonych przez społeczność polską dla ukraińskiej oraz cztery warsztaty prowadzone przez społeczność ukraińską dla polskiej. Tematem przewodnim spotkań będą działania rękodzielnicze, m.in. tworzenie kolaży, zajęcia introligatorskie czy też warsztaty splotu makram. Dodatkowo w ramach inicjatywy sąsiadki chcą zaprosić dorosłych na warsztaty pracy z ciałem (m.in. joga, aerobik, pilates). Zwieńczeniem projektu będzie wspólne lepienie pierogów zakończone wspólną, sąsiedzką kolacją. Celem inicjatywy, jak piszą autorki, jest „stworzenie przestrzeni do budowania pozytywnych relacji międzykulturowych, wzajemnego szacunku, tolerancji i wsparcia”. Pomysłodawczynie chcą włączyć rodziny ukraińskie uciekające przed wojną do Wrocławia w aktywności dające im poczucie bezpieczeństwa, okazję do zakorzenienia się w nowej dla nich społeczności oraz aktywizację poprzez możliwość dzielenia się swoimi umiejętnościami i pasjami.

Pan Klingert i tajemnice Pracz Odrzańskich 2: jak tu się mieszka?

kliknij, aby przeczytać więcej
To inicjatywa grupy nieformalnej „Modernistycznie Zakręceni”, która razem z Mikrograntami zrealizowała już projekt dedykowany postaci Karla Heinricha Klingerta, konstruktora urodzonego na terenie dzisiejszych Pracz Odrzańskich. Tworzą ją przewodnicy i przewodniczki miejskie oraz mieszkanki i mieszkańcy osiedla. W drugiej części „tajemnic Pracz Odrzańskich” chcą zaprosić lokalną społeczność do ponownego spotkania z historią osiedla i bliższego poznania walorów oraz bioróżnorodności zamieszkiwanego przez nich miejsca. Zaplanowali dwa otwarte, pełne ciekawostek spacery: historyczno-sentymentalny i przyrodniczo – ornitologiczny. W kolejnej części projektu, w klubie Rady Osiedla, mieszkańcy i mieszkanki  będą mieć okazję, by podzielić się ciekawostkami, anegdotami, zdjęciami, które posłużą do stworzenia wspólnych podcastów o Praczach. Zebrany materiał zostanie także wykorzystany do stworzenia mapy sentymentalnej z historią obiektów na terenie osiedla. Zwieńczeniem projektu będzie wspólny piknik osiedlowy połączony z premierą wydawnictwa i podcastów.

KRZYKI

Pieśniopisy. Historie pieśnią przeplatane/ Співи Польщі та України які творять гармонію культур

kliknij, aby przeczytać więcej
„Grupa Vesna” (w składzie Aga Przybylska, Ewelina Żelak) poprzez wspólne śpiewanie i obcowanie z muzyką tradycyjną chce stworzyć przestrzeń do międzykulturowej integracji mieszkanek i mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Autorki do swojego projektu chcą zaangażować osoby narodowości polskiej oraz ukraińskiej, które zdecydowały się osiedlić w naszym mieście, szukając pracy lub uciekając przed wojną. W swoich działaniach pomysłodawczynie widzą dużą wartość terapeutyczną, integracyjną oraz budującą relacje. Projekt zakłada cykl czterech spotkań (każde z innym motywem przewodnim), podczas których mieszkańcy i mieszkanki osiedla będą dzielić się ze sobą pieśniami, które są bliskie ich sercu. Nad całym procesem i dynamiką spotkania będzie czuwał prowadzący, który poprowadzi rozgrzewkę przygotowującą do śpiewania i zainicjuje pierwsze pieśni. Cykl warsztatów zakończy wspólny koncert w parku na Niskich Łąkach. Dodatkowo w ramach projektu zostanie opracowany autorski „pieśniopis” w języku polskim i ukraińskim, zawierający spis pieśni wykonywanych w ramach projektu wraz z ich krótką historią.

Poznaj Kulturę Sąsiada: Ukraina

kliknij, aby przeczytać więcej
Projekt zainicjowany przez grupę nieformalną „Te-Ka Duo” ma na celu przybliżenie kultury ukraińskiej mieszkankom i mieszkańcom Przedmieścia Oławskiego. Autorki pomysłu zaproszą społeczność osiedla do wspólnego gotowania i muzykowania. W ramach projektu zaplanowały m.in. warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych, warsztaty z malarstwa Petrykivka i wyplatania wianków w stylu ukraińskim, a także koncert, który będzie wielkim finałem projektu.. Warsztaty przeprowadzą osoby pochodzące z Ukrainy, a wszystkie działania odbędą się w Centrum na Przedmieściu. Projekt ma charakter integracyjny, jak twierdzą same autorki: „najważniejsze jest, aby mieszkańcy rzeczywiście poznali osobiście swoich sąsiadów – Ukraińców, mogli zadać im pytania, nauczyć się kilku zwrotów w języku ukraińskim. Tego typu spotkania rzeczywiście pomagają przełamywać stereotypy, integrują mieszkańców i niwelują uprzedzenia.”

Pikniki sąsiedzkie na Przedmieściu Świdnickim

kliknij, aby przeczytać więcej
Projekt autorstwa grupy nieformalnej „Aktywni Zawsze Młodzi” zakłada organizację trzech pikników sąsiedzkich dla mieszkanek i mieszkańców Przedmieścia Świdnickiego. Jak piszą pomysłodawczynie działania, ich głównym celem jest integracja społeczności osiedla oraz aktywizacja i zaangażowanie we wspólne działania. Do inicjatywy zostaną w szczególny sposób zaproszone rodziny ukraińskie, które stanowią dużą część społeczności lokalnej. Inicjatorkom pomysłu zależy, by osoby pochodzenia ukraińskiego poznały swoich sąsiadów i sąsiadki, by poczuły się częścią nowej społeczności. Program pikników zakłada warsztaty kuchni ukraińskiej, warsztaty edukacyjne dla dzieci (we współpracy z Fundacją Odkrycie) oraz sąsiedzką wymianę garażową. Grupa widzi też w tych wspólnych spotkaniach idealną okazję do omówienia lokalnych problemów oraz pomysłów na ich wyeliminowanie. W związku z tym w trakcie pikników będzie funkcjonował punkt zgłoszeń inicjatyw społecznych oraz infopunkt dla osób, które chcą się zaangażować w działania na rzecz ich realizacji.

Motanki z Ukrainą. Cykl otwartych warsztatów artystycznych

kliknij, aby przeczytać więcej
Pomysł i kontynuacja dwóch wcześniejszych działań („Lalki i bajki – międzykulturowe spotkania artystyczne” oraz „Zrób lalkę, stwórz bajkę – cykl międzykulturowych warsztatów rodzinnych”), za którymi stoi Liudmyla Bezusko – pedagożka i artystka zajmująca się rękodziełem. Tegoroczna inicjatywa ma na celu jest demonstrację solidarności i wsparcia dla mieszkanek i mieszkańców Ukrainy z intencją spokoju i miłości. W ramach projektu autorka planuje przeprowadzić cykl czterech międzykulturowych warsztatów rękodzielniczych dla dzieci i dorosłych, integrujących społeczność Przedmieścia Oławskiego i dających im przestrzeń do wsparcia, rozmowy, wzajemnego poznania się w twórczym działaniu. Uczestnicy i uczestniczki każdego z wydarzeń spotkają się w parkach i zapoznają z wybranymi aspektami tradycji słowiańskiej poprzez tworzenie lalek–motanek  Pomysłodawczyni projektu zakłada, że dzięki wspólnym spotkaniom warsztatowym przybyłym niedawno z Ukrainy nowym mieszkankom i mieszkańcom osiedla, będzie łatwiej odnaleźć się w nowej wspólnocie i poczuć jej częścią. Aby to było możliwe wszystkie warsztaty będą prowadzone w czterech językach (w zależności od potrzeb): polskim, ukraińskim, rosyjskim i angielskim. Dodatkowo autorka zakłada przygotowanie praktycznej broszury z instrukcją tworzenia swojej własnej lalki-motanki!  Broszura, podobnie jak warsztaty, ma być dostępna w czterech językach.

PSIE POLE

Permanentne Sąsiedztwo czy miasto może dawać plony? Cykl warsztatów dla zrównoważonego i ekologicznego życia miejskiego

kliknij, aby przeczytać więcej
Kontynuacja zeszłorocznego projektu „Permanentne sąsiedztwo. Warsztaty permakultury dla zrównoważonego i ekologicznego życia miejskiego”. Agnieszka Gąsiorek, fascynatka ekologii i tematu permakultury, tym razem zaproponowała serię czterech spotkań, wykładów  i praktycznych warsztatów. W ich trakcie uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się więcej o tematyce ogrodów społecznych, gatunkach chwastów jadalnych oraz permakultury i rolnictwa balkonowego. Nie będą to jednak „statyczne” wydarzenia, a prawdziwe spotkania z przyrodą w terenie!  W poszukiwaniu jadalnych chwastów grupa ruszy na spacer do Lasu Strachocińskiego i na Wyspę Opatowicką. Przygotowania do założenia ogrodu społecznego poprzedzi spotkanie wprowadzające w tematykę miejskich ogrodów, a podczas warsztatu o balkonowych hodowlach będzie można dowiedzieć się więcej o obiegu wody i odpowiednim sprzęcie dla tarasowego ogródka. Cykl podsumuje spotkanie integracyjne wszystkich osób biorących udział w projekcie i wymiana wiedzy oraz doświadczeń.

W las! Leśne warsztaty dla dzieci i rodziców

kliknij, aby przeczytać więcej
Pomysł Agaty Nadolskiej, świeżo upieczonej wrocławianki, która przybyła do nas z Trójmiasta, zakłada cykl sobotnich warsztatów dla dzieci (w wieku od 4 do 10 lat) na terenie Lasu Zakrzowskiego. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w wyprawach pełnych przygód, podczas których odkryją ciekawostki przyrody i tajemnice natury. Efektem wydarzeń mają być  m. in. autorskie atlasy natury i artystyczne prace tworzone ze znalezionych w plenerze materiałów. Autorka chce dodatkowo zorganizować specjalne wydarzenie dla dorosłych, na którym rodzice poznają odpowiedz na pytanie „W co się bawić z dziećmi w lesie?”. Elementem towarzyszącym każdemu spotkaniu będzie medytacja na świeżym powietrzu. Projekt podsumuje stworzony inspirowany leśnymi wydarzeniami e-book zbierający pomysły na kreatywne spędzanie rodzinnego czasu w plenerze.

Wrocławski Welodrom. Rusz ten beton i odczaruj Poświętne.

kliknij, aby przeczytać więcej
Sonia Mielnikiewicz, badaczka i pasjonatka Wrocławskiego Welodromu im. J. Grundmanna chce zorganizować cykl wydarzeń przybliżających ideę i historię tego niezwykłego pod względem architektonicznym obiektu, a także otaczającego go obszaru osiedla Poświętne. W trakcie wspólnego spaceru uczestnicy i uczestniczki będą odkrywać pod przewodnictwem specjalisty ciekawostki tego obiektu, a dodatkowo spróbują sobie wyobrazić, a może i przywołać ze wspomnień starszych mieszkańców i mieszkanek, jak dawniej spędzano w tych okolicach czas. Osoby lubiące sportowe wyzwania będą mogły także zmierzyć się z welodromem podczas specjalnych warsztatów kolarstwa torowego, a w trakcie rowerowej wycieczki śladami miejsc związanych z rowerowym dziedzictwem miasta, przez Poświętne, Karłowice, Kowale, aż do Swojczyc, poznać wrocławską historię kolarstwa. Wydarzeniem wieńczącym projekt będzie wspólne tworzenie zinu podsumowującego zdobytą w czasie inicjatywy wiedzę i przeżyte doświadczenia.

ŚRÓDMIEŚCIE

Podwórkowy Festiwal Teatralny NA DOBRZE

kliknij, aby przeczytać więcej
Pomysł Grażyny Wielgus to zaproszenie mieszkanek i mieszkańców osiedla Nadodrze na warsztaty teatralno-plastyczne, zabawy podwórkowe oraz spektakle i etiudy organizowane przez dzieci i młodzież z Nadodrza. Autorka pomysłu chce wraz z ich udziałem zrealizować festiwal teatralny. Wspólnie zajmą się organizacją wydarzenia, stworzą jego program, plakat, a także zaplanują promocję działań. Dodatkowo uczestnicy i uczestniczki będą włączone w proces realizacji warsztatów teatralnych. Wszystkie elementy scenograficzne zostaną przygotowane tak, aby w ich finalny wygląd mogły się zaangażować dzieci i dorośli, którzy przybędą na festiwal. Dodatkowo program wydarzenia wzbogaci udział profesjonalnego Wędrownego Teatru Lalek i Animatorów z akompaniamentem animatorów-muzyków.

Kamienice z Nadodrza – spacery, gry i warsztaty

kliknij, aby przeczytać więcej
Katarzyna Kwiecień poprzednio w ramach Mikrograntów zapraszała do poznania „Kamienic z Przedmieścia”, a teraz zaprasza do wspólnego odkrywania przedwojennych budynków Nadodrza. . Autorka projektu chce spojrzeć na to osiedle z trzech perspektyw: historyczno-architektonicznej, remontowo-konstrukcyjnej (renowacje klatek schodowych i innych elementów budynków oraz ich wnętrz) oraz relacji z otoczeniem, w którym mieszkańcy i mieszkanki przebywają. Inicjatywa zakłada cykl spotkań, spacerów i warsztatów skupionych wokół architektury, rzemiosła i historii. Uczestnicy i uczestniczki wezmą też udział w grze miejskiej i warsztatach rzemieślniczych, na których wykonają ceramiczne gadżety. Dodatkowymi elementami będą: tworzenie broszurki podsumowującej działania oraz lokalny plebiscyt na najciekawszą kamienicę na Nadodrzu, która utrwalona zostanie na autorskim plakacie.

Pryvit – warsztaty artystyczne na Wielkiej Wyspie

kliknij, aby przeczytać więcej
Grupa nieformalna „Teatr Ej.Aj” zamierza przeprowadzić cykl warsztatów plastycznych, teatralnych, muzycznych i filmowych na Wielkiej Wyspie. Każde z weekendowych spotkań zostanie poświęcone innej dziedzinie i będzie miało inny harmonogram dopasowany do wieku uczestników i uczestniczek. Autorzy, poprzez zaproponowane działania, chcą stworzyć przestrzeń dialogu, która pozwoli na nawiązywanie kontaktów i twórcze spędzenie czasu. Grupa zaplanowała realizację kilku elementów podsumowujących projekt. Jednym z nich będzie zin zawierający prace stworzone przez uczestników i uczestniczki w trakcie warsztatów plastycznych. Kolejnym pomysłem jest stworzenie polsko-ukraińskiego śpiewnika z utworami wybranymi podczas warsztatów wokalnych. Z kolei w ramach warsztatów filmowych zostanie zrealizowany sąsiedzki film o mieszkankach i mieszkańcach Wielkiej Wyspy. Wszystkie te działania planują zaprezentować na otwartym spotkaniu finałowym.

Do realizacji projektów przystąpimy po negocjacjach z każdą osobą i grupą, a poniższe inicjatywy będą mogły odbywać się aż do końca sierpnia! O szczegółach każdego z nich będziemy informować Was na bieżąco na naszej stronie i Facebooku.

Szczegółowa ocena wszystkich poprawnych formalnie wniosków oraz protokół z uzasadnieniem wyborów komisji znajduje się TUTAJ (skan – wersja dostępnego PDFA TUTAJ)

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i zwyciężczyniom!

Wszystkie aktualności o Mikrograntach dla osób fizycznych i grup nieformalnych znajdziecie: TUTAJ i na Facebooku Mikrograntów

Podsumowujemy piąty rok ogólnomiejskich Mikrograntów! 

Przybijamy piątkę, bo… powoli kończy się piąty już wspólny rok prowadzonego przez Wrocławski Instytut Kultury i Fundację Umbrella, ogólnomiejskiego programu wsparcia oddolnych inicjatyw Mikrogranty. Z kim i na jakich osiedlach tym razem udało nam się współpracować? Jak na program wpłynęła sytuacja geopolityczna i pojawienie się w mieście nowych mieszkańców i mieszkanek? Po dwóch latach wirtualnych, rocznych podsumowań w końcu spotkamy się na żywo – do zobaczenia 17 grudnia w Barbarze!

więcej

O rezydencji artystycznej URKI: podsumowanie

Projekt rezydencyjny „The Yourself Library” Davide D’Angelo, znanego jako URKA, odbył się na zaproszenie Wrocławskiego Instytutu Kultury w ramach europejskiej platformy MagiC Carpets. Włoski artysta pracował z nowymi mieszkańcami Wrocławia – lokalną młodzieżą. W czasie miesięcznego pobytu rezydent poprowadził serię ośmiu warsztatów kreatywnych, których głównym założeniem było poszukiwanie „wspólnego języka” między osobami różnego pochodzenia i odmiennych kultur.

więcej

„Dom przenośny” Marii Yakymenko 

Rozpoczynamy kolejną rezydencję organizowaną w ramach międzynarodowej sieci MagiC Carpets! Na przełomie listopada i grudnia Wrocław odwiedzi ukraińska artystka – Mariia Yakymenko. Twórczyni stworzy kolektywnego zina, złożonego z kolaży zrealizowanych z nowymi mieszkańcami Wrocławia podczas warsztatów w Barbarze.

więcej

Grudniowa edycja „Niezbędnika” jest już dostępna! 

Zimowe wystawy, przewodniki po nowych miejscach i dawnych zwyczajach, kulturalne rozmowy, fotohistorie, nowości wydawnicze oraz kalendarium ponad 100 wydarzeń w całym mieście – poznajcie grudniowo-styczniową odsłonę „Wrocławskiego Niezbędnika Kulturalnego”!

więcej

Wytęż słuch! Pieśni, słuchowiska, opowieści 

Opowiadanie i słuchanie historii, wspólne śpiewanie i granie na instrumentach – w jesiennych projektach w ramach Mikrograntów głęboko uruchamiamy nasz zmysł słuchu. Jak brzmi nasze najbliższe otoczenie? Jak wyrazić siebie poprzez tworzenie opowieści? Przy ciepłej herbacie i dźwiękach, spotkajmy się na osiedlach!

więcej