Biuletyn Informacji Publicznej

Logotyp Biuletynu Informacji Publiczne

Spis treści

 1. Informacje o Instytucji
  • dane Instytucji
  • status prawny oraz forma prawna
  • organizacja
  • przedmiot działalności
  • kierownictwo
  • struktura własnościowa podmiotu
 2. Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw. Dane teleadresowe.
 3. Zamówienia publiczne
 4. Ochrona danych osobowych
 5. Udostępnianie informacji publicznej
 6. Rekrutacja
 7. Wyniki kontroli
 8. Ogłoszenia, komunikaty
 9. Sprawozdania z działalności
 10. Dostępność i deklaracja dostępności
 11. Informacje o edycji i redakcji

Informacje o instytucji

Wrocławski Instytut Kultury
ul. Świdnicka 8B (link do mapy)
50-067 Wrocław
NIP: 8971916272
REGON: 524047668
tel: 71 712 75 75
wroclawski@instytutkultury.pl
instytutkultury.pl

Status prawny / Forma prawna
Samorządowa Jednostka Kultury Gminy Wrocław, osoba prawna, nr RIK 44/2023.
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Organizacja i przedmiot działalności
Statut Wrocławskiego Instytutu Kultury

Kierownictwo:
Dominika Kawalerowicz – Dyrektorka Wrocławskiego Instytutu Kultury

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw. Godziny otwarcia:

Sekretariat Wrocławskiego Instytutu Kultury czynny jest w Barbarze (ul. Świdnicka 8B, Wrocław), od poniedziałku od piątku w godz. 8:00–16:00. Kontakt: tel: 71 712 75 75, mail: wroclawski@instytutkultury.pl.

Korespondencję i wnioski w sprawach kierowanych do Instytucji należy składać w sekretariacie w podanych wyżej dniach i godzinach lub drogą mailową albo pocztową na adres Instytucji:
ul. Świdnicka 8B (sprawdź na mapie)
50-067 Wrocław
wroclawski@instytutkultury.pl.

Zamówienia publiczne

W opracowaniu.

Ochrona danych osobowych

Polityka bezpieczeństwa

Udostępnianie informacji publicznej

W opracowaniu.

Rekrutacja

Brak aktualnych rekrutacji.

Wyniki kontroli

Nowa jednostka – dotychczas nie przeprowadzono kontroli.

Ogłoszenia, komunikaty

Sprawozdania z działalności

Nowa jednostka – dotychczas nie wydano.

Deklaracja dostępności

Więcej informacji o deklaracji dostępności TUTAJ

Informacje o edycji i redakcji

Redakcja Biuletynu:
Kajetan Buturlak, kajetan.buturlak@instytutkultury.pl
Wrocławski Instytut Kultury, ul. Świdnicka 8B, 50-067 Wrocław.

Ostatnia aktualizacja i edycja : 29.04.2022, godz. 10:00.