Menu

Culture Utopias 2024

Culture Utopias 2024

Masz w sobie odwagę i ciekawość, by oddać się refleksji nad nowymi realiami dzisiejszej Europy? Interesuje Cię dyskusja na temat wizji przyszłego świata kultury, w którym chcielibyśmy żyć, pomimo problemów, kryzysu i granic? Zgłoś się na podwójną rezydencję, której celem w 2024 roku jest stworzenie wspólnej i odważnej przestrzeni działania, gdzie osoby z sektora kultury i sztuki będą mogły zastanowić się nad wyzwaniami, z którymi Europa mierzy się w ostatniej dekadzie.   
Zmiany zaczynają się we współdziałaniu: Culture Utopias  

Kulturalne Utopie to tytuł rezydencji realizowanej w ramach „What’s next?”, projektu o bezpiecznych kulturowych multi-przestrzeniach dla multidyscyplinarnej refleksji nad (post)wojenną i (post)kryzysową tożsamością europejską.  

Do udziału zapraszamy osoby artystyczne, twórcze, aktywistyczne, badawcze i zajmujące się pracą projektową w kulturze oraz będące obywatelami i obywatelkami Rumunii, Polski lub Ukrainy. Zgłoszenia w języku angielskim możecie przesyłać do 5 grudnia.

Rezydencja podzielona będzie na dwa trzytygodniowe sloty:

Pobyt w Bukareszcie (I. część) będzie koncentrować się na formułowaniu wspólnie wypracowanej koncepcji projektu. Pobyt we Wrocławiu (II. część) będzie polegał na testowaniu stworzonych pomysłów, idei i scenariuszy. Uczestnicy skupią się na prowadzeniu własnych badań, współpracy z lokalną społecznością, rozwijaniu praktyk partycypacyjnych, formułowaniu działań sprzyjających wymianie praktyk i dzielenia się wiedzą.

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz online dostępny TUTAJ. 
Tematyka rezydencji obejmuje zagadnienia takie jak:  
 • stworzenie bezpiecznego miejsca do podjęcia refleksji na temat (po)wojny w Ukrainie i (po)katastrofy w Europie;
 • inkubacja nowych pomysłów o europejskiej współpracy multidyscyplinarnej i refleksja nad tytułowymi „kulturalnymi utopiami” przyszłości; 
 • scenariusze bezpiecznej przestrzeni współpracy; 
 • ważne: uczestnicy nie mają obowiązku zgłaszania konkretnego projektu na rezydencję, jednak podczas pierwszej części rezydencji uczestnicy będą musieli opracować/pracować nad zbiorowym projektem artystycznym. Rezydencja skupia się na współpracy, innowacjach, podejmowaniu refleksji i prowadzeniu badań na temat postpandemicznej i miejmy nadzieję powojennej przyszłości.
Harmonogram projektu rezydencyjnego:
 • I. slot rezydencji w Bukareszcie, 3 – 30.07.2024 r.
  pobyt w siedzibie AREAL – przestrzeni rozwoju choreograficznego;  
 • II. slot rezydencji we Wrocławiu, 15.08 – 15.09.2024 r.
  pobyt w siedzibach Wrocławskiego Instytutu Kultury; 
 • finałowa prezentacja What’s Next?, Ukraina, 2024
  efekty opracowanego projektu końcowego zostaną zaprezentowane na zakończenie rezydencji finałowej we Wrocławiu, a jeśli sytuacja na to pozwoli, na wydarzeniu kończącym projektu What’s Next? w Ukrainie w listopadzie 2024 r.
Co oferujemy? 
 • przejazd pociągiem/autobusem uczestników do Bukaresztu i Wrocławia; 
 • zakwaterowanie we wspólnym mieszkaniu z własnym pokojem; 
 • wynagrodzenie 1500 Euro (brutto, w tym diety) za pobyt rezydencyjny w Bukareszcie; 
 • wynagrodzenie w wysokości 1000 Euro (brutto wraz z dietami) za pobyt rezydencyjny we Wrocławiu; 
 • w przypadku uczestnictwa z członkiem rodziny zostanie wypłacone dodatkowe 500 Euro (w celu pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem, diety lub podróży) za oba pobyty; 
 • wsparcie mentorskie w Bukareszcie i we Wrocławiu;  
 • bezpieczną przestrzeń do dyskusji, spotkań, prób i badań – 8 godzin dziennie;  
 • lokalny program kulturalny i dobrostanowy (opcjonalny, w zależności od potrzeb uczestników);   
 • pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i diet na potrzeby prezentacji wyników w Ukrainie w listopadzie 2024 r. (do potwierdzenia, w zależności od sytuacji wojennej). 
Kto może aplikować? 

Osoby pełnoletnie będące obywatelami_kami Polski, Rumunii i Ukrainy ze znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (w piśmie i mowie). Do zgłoszeń zachęcamy przede wszystkim osoby artystyczne zajmujące się tańcem, sztukami wizualnymi oraz osoby kuratorskie, aktywistyczne ale też reprezentujące szeroko pojęte środowisko kultury i sztuki czy osoby badawcze. Do udziału w rezydencji zachęcamy osoby z dzieckiem/członkiem rodziny (oferowana będzie dodatkowa opłata w wysokości 250 euro) i/lub z pewnym doświadczeniem zawodowym ze szczególnym zainteresowaniem podejściem międzysektorowym/partycypacyjnym. 

Zgłoś się! 

Aplikację można złożyć wypełniając formularz online w języku angielskim: TUTAJ.   

Na zgłoszenia czekamy do 5 grudnia 23.59 (CEST), a wyniki ogłosimy na koniec grudnia 2023. Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie jakości aplikacji, propozycji projektu i zainteresowania rezydencją Culture Utopias. Wyboru dokona jury składające się z reprezentantów instytucji partnerskich. 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 
Organizatorzy: 

Oferowana wspólnie przez Fundację Gabrieli Tudor (Bukareszt), Wrocławski Instytut Kultury (Wrocław) i proto produkciię (Kijów), podwójna rezydencja jest przede wszystkim bezpieczną przestrzenią wymiany i współpracy. Wspólnie z partnerami wychodzimy z założenia, że zmiany zaczynają się we współdziałaniu. Rezydencja Culture Utopias jest częścią projektu „What’s next? Bezpieczne kulturowe multi-przestrzenie dla multidyscyplinarnej refleksji nad (post)wojenną i (post)kryzysową tożsamością europejską”, projektu stworzonego w partnerstwie zusa (Niemcy), MitOst (Niemcy), MUSIKTHEATERTAGE WIEN (Austria), proto produkciia (Ukraina), Wrocławskiego Instytutu Kultury (Polska) i Fundacji Gabrieli Tudor (Rumunia). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.