Menu

Czyje głosy są słyszane?

To półtoraroczny projekt, który realizujemy wspólnie z Hvitsten Salong (Hvitsten/NO) i Safemuse (Oslo/NO), dzięki finansowaniu z funduszy EOG w ramach Programu Kultura. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans i widoczności artystów należących do mniejszości oraz tworzenie bezpiecznych i integracyjnych przestrzeni do pracy artystycznej.    

Projekt podejmuje tematy związane z migracją artystów_ek, praktykami włączania mniejszości w działania kulturalne na równych zasadach i prezentowanie ich społeczeństwu większościowemu. Zakłada organizację cyklicznych rezydencji artystycznych, wizyt studyjnych oraz wydarzeń towarzyszących dla artystów, instytucji i publiczności w Polsce i Norwegii. W 2023 roku, wspólnie z nordyckimi partnerami, zorganizujemy 12 rezydencji artystycznych. Osoby, które wezmą udział w projekcie zostały wybrane spośród ponad 160 zgłoszeń!

Sześć twórczych pobytów po jednej i sześć po drugiej stronie Bałtyku

Na miesięczny pobyt rezydencyjny w Hvitsten wyjedzie sześcioro artystów z Polski. Wybrani rezydenci podkreślają chęć tworzenia projektów harmonijnych z naturą, odnoszących się do związku człowieka z naturalnym środowiskiem. Z kolei do Polski przyjedzie sześć artystek wywodzących się z różnych kontekstów społeczno-kulturowych, posiadających zróżnicowane doświadczenia biograficzne. Wszystkie one mieszkają obecnie w Norwegii, ale kilka z nich przybyło tam niedawno, szukając schronienia i nowego domu. Uczestniczkami rezydencji we Wrocławiu będą:   

Więcej o wybranej dwunastce przeczytasz w zakładce “uczestniczki_cy”.  

Kuratorzy programu 

Podczas działań rezydencyjnych artystkom i artyście w Hvitsten towarzyszyć będzie kurator Jon Lundell, a we Wrocławiu kuratorka Agata Ciastoń. Oboje będą wspierać ich w nowym środowisku, podpowiadać optymalne dla ich pomysłów rozwiązania i wspólnie szukać możliwości ich rozwijania oraz realizowania. Niemniej istotne będzie również połączenie z publicznością, do czego okazją stanie się udział w lokalnym festiwalu artystyczno-muzycznym Hvitsten Salong 2023 oraz zaplanowana na jesień wystawa we Wrocławiu.  


Program realizują: Wrocławski Instytut Kultury, prywatna instytucja artystyczna Hvitsten Salong w Hvitsten (niewielka miejscowość z utrudnionym dostępem do kultury) i NGO Safemuse z Oslo.   

„Czyje głosy są słyszane? Program wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii” to projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Kultura”.   

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.