Menu

Dwulatka. Szkoła Praktyk Animacyjnych

To dwuletni kurs realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Wrocławski Instytut Kultury przeznaczony dla osób, które chcą wzmacniać swoje umiejętności lub zdobywać nowe doświadczenie w codziennej pracy ze społecznościami lokalnymi.

Pierwszy rok miał charakter szkoleniowo-inspiracyjny – kursanci i kursantki podczas warsztatów z animatorkami i animatorami kultury oraz wizytom studyjnym w Poznaniu i Wrocławiu dowiedzieli się, jak wykorzystywać narzędzia i metody kultury oraz sztuki, aby realizować dobre, odpowiedzialne i angażujące projekty społeczne. Rok drugi będzie okazją do wypróbowania w praktyce nowo nabytych umiejętności. Uczestnicy i uczestniczki w 2024 roku będą realizować pięć międzymiastowych projektów na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego – każdy o budżecie w wysokości 10 tysięcy zł. 

Zjazdy w 2023 roku zorganizowaliśmy wiosną (w maju i czerwcu) oraz jesienią (między wrześniem a grudniem). Podzielone były one na dwa bloki szkoleniowe: w ramach pierwszego osoby uczestniczące dowiedziały się, na czym polega dobry projekt edukacyjny, czym charakteryzuje się praca animatorów i animatorek kultury, jak stworzyć działanie ze społecznością, które odpowiada na jej potrzeby. Drugi blok składał się z warsztatów inspiracyjnych – wśród ich tematów pojawiło się m.in. to, w jaki sposób mikrohistorie mogą wpływać na budowanie zaangażowanej społeczności, czy każdy może tworzyć, odbierać i rozmawiać o sztuce współczesnej oraz jak wspomagać się technikami teatralnymi, filmowymi oraz fotograficznymi w pracy ze społecznością. Podczas kilku wspólnych miesięcy poznaliśmy praktyki pracy: Katarzyny Chajbos-Walczak, Mateusza Nowackiego, Joanny Zięby, Krzysztofa Bielaszki, Agnieszki Bułacik, Janusza Orlika, Jaśminy Wójcik i Pauliny Galanciak-Ilczyszyn.  

Dwulatka skierowana jest do osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę i działać w obszarze animacji społeczno-kulturowej: edukatorek, kuratorów społecznych, aktywistek, artystów, (współ)pracowników instytucji i organizacji kultury, oświaty, zdrowia czy środowiska; nauczycielek, studentów. W trwającym od 21 lutego do 16 marca naborze otrzymaliśmy aż 87 zgłoszeń – spośród nich wybralismy 24 osoby, które w maju rozpoczęły zajęcia Dwulatki! 

__________________________________________________ 

Dwulatka. Szkoła praktyk Animacyjnych to realizowany w ramach Poznańskiego Programu Edukacji Kulturowej dwuletni kurs, przeznaczony dla osób, które chcą wzmacniać swoje umiejętności lub zdobywać nowe doświadczenie w codziennej pracy ze społecznościami lokalnymi. 

Liderem projektu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, przy współpracy z Wrocławskim Instytutem Kultury. Zespół Dwulatki tworzą: Ewelina Banaszek, Anka Bieliz, Bartek Lis i Jakub Walczyk 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.