Menu

Dwulatka. Szkoła Praktyk Animacyjnych

To dwuletni kurs realizowany przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Wrocławski Instytut Kultury przeznaczony dla osób, które chcą wzmacniać swoje umiejętności lub zdobywać nowe doświadczenie w codziennej pracy ze społecznościami lokalnymi.

Pierwszy rok ma charakter szkoleniowy – kursanci i kursantki podczas warsztatów z animatorkami i animatorami kultury oraz wizytom studyjnym w Poznaniu i Wrocławiu dowiedzą się, jak wykorzystywać narzędzia i metody kultury i sztuki, aby realizować dobre, odpowiedzialne i angażujące projekty społeczne. Rok drugi będzie okazją do wypróbowania w praktyce nowo nabytych umiejętności. Uczestnicy i uczestniczki w 2024 roku będą realizować cztery międzymiastowe projekty na terenie województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego – każdy o budżecie w wysokości 10 tysięcy zł.

Zjazdy w 2023 roku zorganizujemy zostaną wiosną (w maju i czerwcu) oraz jesienią (między wrześniem a grudniem). Podzielone będą na dwa bloki szkoleniowe: w ramach pierwszego osoby uczestniczące dowiedzą się, na czym polega dobry projekt edukacyjny, czym charakteryzuje się praca animatorów i animatorek kultury, jak stworzyć działanie ze społecznością, które odpowiada na jej potrzeby. Drugi blok składać się będzie z warsztatów inspiracyjnych – wśród ich tematów pojawi się m.in. to, w jaki sposób mikrohistorie mogą wpływać na budowanie zaangażowanej społeczności, czy każdy może tworzyć, odbierać i rozmawiać o sztuce współczesnej oraz jak wspomagać się technikami teatralnymi w pracy ze społecznością.

Dwulatka skierowana jest do osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę i działać w obszarze animacji społeczno-kulturowej: edukatorek, kuratorów społecznych, aktywistek, artystów, (współ)pracowników instytucji i organizacji kultury, oświaty, zdrowia czy środowiska; nauczycielek, studentów. W trwającym od 21 lutego do 16 marca otrzymaliśmy aż 87 zgłoszeń – spośród nich wybralismy 24 osoby, które w maju rozpoczęły zajęcia Dwulatki!

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.