Menu

Praktyki Kultury: Rozmowy i wizyty „od zaplecza”: jak edukujemy dorosłych w kulturze”?   

Praktyki Kultury: Rozmowy i wizyty „od zaplecza”: jak edukujemy dorosłych w kulturze”?   

W lipcu odwiedzamy kolejną wrocławską instytucję kultury! Letnie popołudnie spędzimy w przyjemnie chłodzących murach dawnego klasztoru Bernardynów, czyli w dzisiejszym budynku Muzeum Architektury we Wrocławiu.

UWAGA! Zapisy zamknięte!

Pod przewodnictwem Michała Dudy obejdziemy obiekt, poznając nie tylko jego mniej znane zakamarki, lecz także słuchając o przeobrażeniach, które planowane są w kolejnych latach. Dowiemy się o wyzwaniach funkcjonowania instytucji kultury w zabytkowym kompleksie, a także o możliwościach wsparcia dla tego typu budynków.  

W drugiej części spotkania poznamy wrocławskie praktyki edukacyjne dla osób dorosłych:  
 • Patrycja Mazurek i Michał Chadera z zespołu edukacyjnego naszego gospodarza, Muzeum Architektury, opowiedzą o swoim międzypokoleniowym projekcie wykładowo-spacerowym „Spotkajmy się w mieście” oraz o różnorodnych wydarzeniach projektowanych do realizowanych, cyklicznych wystaw pod szyldem „BLOK”.  
 • Marta Derejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego – Oddziału Muzeum Narodowego, przedstawi różnorodne warsztaty manualne oparte na technikach rzemieślniczych i rękodzielniczych oraz rozmaite aktywności angażujące do współtworzenia instytucji.  
 • Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie, przybliży działania z lokalną grupą osób starszych, które chętnie przyłączają się do budowy programu tożsamościowego organizacji. Poza tym opowie nam o warsztatach skupionych wokół wymiany umiejętności i zainteresowań wśród osób w wieku produkcyjnym. 

Po krótkich prezentacjach, zaprosimy uczestników i uczestniczki do dyskusji, podczas której podzielą się swoimi dobrymi praktykami, ale też napotykanymi trudnościami i wyzwaniami.  Wymiana doświadczeń może być bardzo inspirująca, odświeżająca i przesuwająca nasz punkt widzenia!

Co zobaczymy? 
 • biura, archiwa, magazyny, schowki i inne mniej znane zakątki Muzeum Architektury we Wrocławiu 
 • trzy wrocławskie praktyki budowania działań edukacyjnych dla dorosłych w dwóch muzeach – miejskim i narodowym oraz w jednej organizacji pozarządowej  
Czego się dowiemy? 
 • jak działa instytucja kultury, która mieści się w zabytkowym budynku klasztoru, 
 • jakie wyzwania czekają w najbliższym czasie zespół Muzeum Architektury we Wrocławiu w związku z planowanymi zmianami przestrzennymi,  
 • z jakimi grupami osób dorosłych pracujemy edukacyjnie w instytucjach i organizacjach społecznych działających we Wrocławiu, 
 • jakie metody sprawdzają się w aktywizacji i włączaniu osób dorosłych w funkcjonowaniu instytucji i organizacji, 
 • z jakich narzędzi edukacyjnych korzystają trzy wrocławskie instytucje i organizacje: dwa muzea i fundacja,  
 • jakie mamy wyzwania, jakie trudności, a jakie ciekawe i warte chwalenia się zjawiska w edukacji dorosłych w kulturze we Wrocławiu 
Jak się zgłosić? 
 • wstęp na spotkanie jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona 
 • obowiązują zapisy przez formularz dostępny do 3.07. 
Ważne informacje:
 • dostępność: szczegółowe informacje o budynku – http://ma.wroc.pl/pl/dostepnosc/  / w pobliżu Muzeum Architektury we Wrocławiu znajdziecie liczne przystanki tramwajowe (linie 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 23) i autobusowe (linie 114, 120, A, N) 
 • zapisy: obowiązują zapisy przez formularz 
 • przykłady działań edukacyjnych dla dorosłych zaprezentują:  

Patrycja Mazurek i Michał Chadera (Muzeum Architektury we Wrocławiu), Marta Derejczyk (Muzeum Etnograficzne – Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu), Krzysztof Bielaszka (Fundacja Ładne Historie)  

 • po Muzeum Architektury we Wrocławiu oprowadzi: Michał Duda 

Kogo będziemy słuchać? 

Z Muzeum Architektury we Wrocławiu: 

Michał Chadera – historyk i edukator architektoniczny, od 2023 roku zawodowo związany z Działem Edukacji Muzeum Architektury we Wrocławiu. Absolwent Dziedzictwa Kultury Materialnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Bada i popularyzuje zagadnienia związane z architekturą i urbanistyką oraz historie lokalne. Autor i współprowadzący licznych wydarzeń kulturalnych – wykładów, warsztatów i spacerów. Koordynator cyklu „Spotkajmy się w mieście”. 

Michał Duda – historyk, badacz i popularyzator architektury współczesnej. Od 2006 r. związany z Muzeum Architektury we Wrocławiu, od 2022 r. dyrektor instytucji. Kurator i współkurator wielu wystaw poświęconych przedwojennej i współczesnej architekturze, pokazywanych w kraju i za granicą, m.in. „Landscapes of leisure”, „Trzy początki. 1918/1945/1989”, „Terra X. Archiwum przyszłości”, . Autor książki „Patchwork. Architektura Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak”, pierwszej monografii architektki. Był inicjatorem i kuratorem cyklu „Akcja-Kreacja” i „Archi-boxu” – plenerowej przestrzeni rozmów o architekturze. 

Patrycja Mazurek – edukatorka, muzealniczka i pedagożka. Związana z Muzeum Architektury we Wrocławiu, gdzie współtworzy i realizuje program edukacyjny dla wszystkich grup wiekowych. Projektuje procesy, narzędzia i treści edukacyjne, współpracuje z instytucjami kultury i szkołami, wspiera nauczycieli we wprowadzaniu innowacji pedagogicznych, odpowiadających wyzwaniom współczesności. Jest współautorką nagradzanego projektu „Laboratorium architektury” oraz książki o tym samym tytule, będących próbą stworzenia spójnego programu z zakresu edukacji przestrzennej dla klas 1-3. Jej ostatnie działania skupiają się przede wszystkim wokół neuroarchitektury i szeroko pojętej relacji człowieka z otoczeniem.   

Z Muzeum Etnograficznego – Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu:Marta Derejczyk – etnolożka i serbistka, badaczka terenowa, kierowniczka Muzeum Etnograficznego – oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Od 2008 r. zaangażowana w dokumentowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska w ramach działań muzeum i Fundacji Ważka. Autorka i współautorka wystaw, publikacji, filmów etnograficznych oraz płyt z muzyką tradycyjną. Zajmuje się edukacją regionalną, archiwistyką społeczną, a także badaniem i zespołowym praktykowaniem pieśni. 

Z Fundacji Ładne Historie: 

Krzysztof Bielaszka –menedżer, animator i aktywista, pracuje z lokalnymi społecznościami i grupami oddolnymi. Na stałe związany z Fundacją Ładne Historie, która aktywnie działa na Dolnym Śląsku. Zwolennik i rzecznik współpracy międzysektorowej – uważa, że prawdziwa siła kultury i szeroko rozumianych usług społecznych wynika ze współpracy instytucji, sektora pozarządowego i inicjatyw niezależnych. Interesuje się historią Wrocławia i Dolnego Śląska, lubi poznawać sąsiedzkie opowieści i odkrywać lokalną tożsamość wokół siebie. 

Idea wizyt „od zaplecza” jest oparta na wspólnych tematycznych wycieczkach osób działających w kulturze. Podczas spotkań zwiedzamy daną przestrzeń w towarzystwie przyjmującego nas gospodarza lub gospodyni, zahaczając o miejsca mniej dostępne na co dzień. Słuchamy o historii obiektu, zmianach czy planach na przyszłość. Dzielimy się doświadczeniami, podglądamy dobre rozwiązania. Łączymy wiedzę i potencjały środowiska. Zapraszamy do zapisów wszystkie chętne i zainteresowane miejscami oraz tematami osoby działające w kulturze. Chcemy, by nasze wizyty stały się okazją do samouczenia, wymiany doświadczeń i sieciowania środowiska kultury. 

Do zobaczenia na wspólnym wizytowaniu! 


Praktyki Kultury to cykl wydarzeń kompetencyjnych Wrocławskiego Instytutu Kultury wypełniony spotkaniami warsztatowymi, szkoleniowymi, treningowymi oraz aktywnościami opartymi na samouczeniu się środowiska czy wymianie doświadczeń między osobami z różnorodnym dorobkiem i kompetencjami w polu kultury. Celem całorocznych aktywności jest przede wszystkim spotkanie się we wspólnej przestrzeni – tematów, wyzwań, problemów, interesujących czy zupełnie nowych i nieznanych nam, praktyczkom i praktykom kultury, zagadnień. 

Dołącz do naszego profilu i grupy: 

https://www.facebook.com/PraktykiKultury

https://www.facebook.com/groups/praktykikultury

Powrót do kalendarium
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.