MagiC Carpets

Wrocławski Instytut Kultury dołączył do platformy „MagiC Carpets”, współfinansowanej przez program Kreatywna Europa, zrzeszającej 16 europejskich partnerów, organizacji kulturalnych z krajów UE i krajów kandydujących, której lideruje Biennale w Kownie.

Nazwa projektu została wymyślona przez Benedettę Carpi De Resmini – nawiązuje do baśni z „Księgi tysiąca i jednej nocy” o latającym dywanie – „fantastycznym narzędziu” umożliwiającym podróżowanie po świecie. Kreatywność i wyobraźnia Szeherazady to metafora siły kultury, która potrafi zmienić nieufność i antagonizmy w dialog międzykulturowy.  

Główny założeniem platformy jest rozwijanie działań angażujących kuratorów_ki i artystów_ki poprzez program rezydencji dla poczatkujących twórców_czyń, włączający w działania społeczności lokalne i skupiony na pracy w przestrzeni publicznej. Podczas trzyletniego projektu „MagiC Carpets” (2022-2025) organizacje partnerskie zrealizują ponad 120 rezydencji artystycznych, tworząc rozbudowaną europejską sieć dla wschodzących artystów_ek i kuratorów_ek.

Udział w projekcie jest też szansą na poszerzanie kompetencji społecznie zaangażowanych, lokalnych twórców_czyń, którzy będą współpracować z artystami_kami z innych krajów wybranych w ramach partnerstwa. Różnorodność organizacji zaangażowanych w platformę daje możliwość poznawania innych, wyjątkowych kultur, ale też problemów i wyzwań z całej Europy i inicjowania bardziej transdyscyplinarnych działań wzmacniających wartości demokracji, integracji, świadomości społecznej i równości.

Trwa druga edycja naboru do bazy artystów! 

W 2022 roku przeprowadziliśmy pierwszy nabór do bazy artystów MagiC Carpets. Dzięki niej zebraliśmy portfolia twórców i twórczyń mieszkających na terenie całej Polski. Wybrani przez kuratorów MagiC Carpets twórcy – Barbara Gryka i Filip Kijowski – mogli dzięki temu pojechać na miesięczną rezydencję artystyczną do jednej z 16 partnerskich instytucji artystycznych. W roku 2023 otwieramy kolejną, poszerzającą edycję naboru do bazy, a na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia. Osoby, które zgłosiły się w zeszłym roku nie muszą ponownie przesyłać swojego portfolio.  

Dołącz do bazy artystów platformy MagiC Carpets 2023–2025

Kto może się zgłosić?

Nabór skierowany jest do artystów_ek na początku kariery (emerging artist):   

 → reprezentujących różne dziedziny sztuki (np. sztuki wizualne, teatr, literaturę i inne);   
 → mieszkających w Polsce;   
 → którzy mogą wyjechać na rezydencję do 31 stycznia 2024 roku (szczegółowe terminy rezydencji są ustalane z instytucją przyjmującą); 
→ którzy interesują się pracą z lokalną społecznością, mieszkańcami dużych kompleksów mieszkaniowych (np. blokowisk), ekologią i sztuką zrównoważoną, krytycznym podejściem do turystyki, palimpsestami, pracą z dziećmi, geologią, sztuką społecznie zaangażowaną w przestrzeni publicznej, facylitacją wiedzy, fotografią, soundartem, wideoartem, sztuką dokumentalną.    

Jak wysłać zgłoszenie?

Aby zgłosić się do bazy artystów MC, prześlij w języku angielskim:

→ portfolio w formacie .pdf oraz CV;  
→ wypowiedź na 1500–2000 znaków ze spacjami zawierającą odpowiedzi na pytania: Czego chciałbyś_abyś się nauczyć poprzez pracę ze społecznościami? Dlaczego ważna jest artystyczna praca ze społecznościami lokalnymi?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 roku. Zgłoszenie wyślij drogą mailową na adres: airwro@instytutkultury.pl z następującym tytułem: IMIĘ I NAZWISKO – MagiC Carpets.

Jakie są korzyści dla artysty?

Artyści_tki, którzy chcą znaleźć się w bazie danych dla kuratorów Magic Carpets, po wstępnej selekcji dokonanej przez kuratora WIK, będą mieli szansę odbycia miesięcznej rezydencji w jednej z piętnastu instytucji partnerskich projektu Magic Carpets. Zadaniem kuratora reprezentującego instytucję goszczącą jest podjęcie ostatecznej decyzji o zaproszeniu artysty.    

Zaproszeni rezydenci_tki będą współpracować z lokalnymi społecznościami, a ich zadaniem będzie zjednoczenie wybranej grupy poprzez projekt artystyczny. W niektórych przypadkach, twórcy_czynie będą mieli możliwość zaprezentowania swojego projektu podczas wydarzeń z udziałem publiczności, np. podczas festiwalu, spotkania lub wystawy.   

Jakie umiejętności powinien posiadać artysta?

→ chęć pracy z lokalnymi społecznościami;  
→ silną motywację do uczenia się nowych rzeczy i eksperymentowania, próbowania swoich sił w dziedzinach artystycznych, które są im mniej znane;
→ znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.  

Jak przebiega wybór rezydentów?

  1. Kuratorka reprezentująca Wrocławski Instytut Kultury (WIK) wybiera minimum 5 i maksymalnie 7 nadesłanych zgłoszeń.  
  1. Następnie przesyła je do kuratorów instytucje partnerskie, który mogą być zainteresowani współpracą. Zgłoszenia artystów są dopasowywane do tematyki projektów rezydencyjnych przygotowanych przez kuratorów MagiC Carpets z różnych krajów na początku roku 2023. Profile kuratorów są dostępne TUTAJ
  1. Jeżeli kurator danej instytucji będzie chciał dowiedzieć się więcej o artyście, kuratorka WIK organizuje wspólne spotkanie online.  
  1. Podczas spotkania online artyści mają szansę się zaprezentować i porozmawiać o ewentulanej współpracy.  
  1. Po rozmowie, kurator ma kilka dni na rozważenie współpracy z artystą. 
  1. Gdy cały proces przebiegnie pomyślnie i kurator będzie zainteresowany współpracą, artysta zostaje zaproszony na rezydencję, która odbywa się w ustalonym terminie, nie później niż do 31 stycznia 2024 roku. Data jest proponowana przez kuratora i instytucję goszczącą rezydenta_kę.  
fot. G. Zaltauskaite
fot. Wojciech Chrubasik

Partnerzy MagiC Carpets

Projekt “MagiC Carpets” jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej „Kreatywna Europa”. Platforma kierowana przez Kaunas Biennial (Litwa) składa się z partnerów z: Diyalog Derneği (Istanbul / Turcja), Folkestone Fringe (Folkestone / UK), IDEIAS EMERGENTES – Produção Cultural, CRL (Porto (Guimarães) / Portugalia), Jam Factory Art Centre (Lviv / Ukraina), Lab852 d.o.o. za promidžbu (Zagreb / Chorwacja), Latitudo Srl (Rome / Włochy), META Cultural Foundation (Bucharest (Slon) / Rumunia), New Theatre Institute of Latvia (Riga / Łotwa), Novo Kulturno Naselje (Novi Sad / Serbia), OPENART, Örebro Kommun (Örebro / Szwecja), Openspace.Innsbruck (Innsbruck / Austria), SA Tartu 2024 (Tartu / Estonia), Tbilisi International Photo Festival (Tbilisi / Gruzja), Trempo (Nantes / Francja), Wrocławski Instytut Kultury (Wrocław/ Polska).