Poznaj Instytut

Wychodzimy poza schemat i otwieramy Wrocławski Instytut Kultury – instytucję nowego typu, w której chcemy wspierać Wasze inicjatywy, wspólnie rozwijać kompetencje, tworzyć sieci współpracy i organizować wydarzenia, będące rezultatem naszych eksperymentów. Bądźcie z nami i zobaczcie, jak to robimy!

Informacja o Wrocławskim Instytucie Kultury w PJM
Informacja o Wrocławskim Instytucie Kultury w tekście łatwym do czytania i zrozumienia – ETR

Działalność Wrocławskiego Instytutu Kultury lokuje się pomiędzy instytucjami artystycznymi, skupionymi na tworzeniu i animowaniu sztuki, a centrami kultury, których głównym zadaniem jest edukacja artystyczna i kulturowa. Chcemy stać się pomostem pomiędzy instytucjonalnym polem kultury a aktywnymi mieszkankami i mieszkańcami, twórczyniami i twórcami a sektorem pozarządowym, biznesowym czy publicznym.

W Instytucie chcemy tworzyć okazje do współpracy, testować nowe formaty działań, identyfikować i badać trendy oraz wspierać niszowe, niekomercyjne inicjatywy. 

Jak to się zaczęło? 

Jesteśmy na początku drogi, ale zaczynamy ze sporym doświadczeniem. Powołanie WIK-u ma bezpośrednie źródło w pełnieniu przez Wrocław roli Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz rozwoju biura organizacyjnego i procesie jego specjalizacji w kolejnych latach. W latach 2018-2021 program, który realizowany będzie przez Instytut, wchodził w skład działań Strefy Kultury Wrocław. Pod koniec 2021 roku podjęto decyzję o stworzeniu przestrzeni do wzmocnienia dwóch coraz wyraźniej rysujących się części: produkcyjnej (dalej realizowanej przez Strefę Kultury Wrocław) i kompetencyjno-animacyjnej, którą rozbudowywać będziemy właśnie my. 

Instytut powstaje w zupełnie niecodzienny sposób: pierwsze miesiące będą dla naszego zespołu poligonem doświadczalnym, na którym weźmiemy pod lupę całą naszą dotychczasową działalność. Jest to więc swego rodzaju „instytucja w budowie”, której kształt powstaje na Waszych oczach i przy Waszym udziale. W pełni zaprezentujemy się Wam w czerwcu tego roku. 

Główną siedzibą Instytutu jest zlokalizowana w centrum miasta Barbara (ul. Świdnicka 8b), ale chętnie wyjdziemy poza własne mury – oprócz projektów na wrocławskich osiedlach będziemy też organizować projekty przekraczające granice Wrocławia. 

Nasza działalność 

Chcemy być instytucją o elastycznej i zwinnej strukturze programowej, którą łatwo zaadoptować do wyzwań stawianych przez dynamicznie zmieniający się świat. W programie skupiamy się na czterech obszarach: kompetencjach, wsparciu, sieciowaniu i wydarzeniach:

→ jednym z naszych zadań jest pobudzanie rozwoju pola kultury. Prowadzonymi działaniami chcemy umożliwić praktykom i praktyczkom podnoszenie kompetencji oraz wspólnie badać trendy, które pozwolą nam rozwinąć kulturalne skrzydła. Więcej informacji o tym obszarze

→ drugim obszarem jest wsparcie Waszych inicjatyw i pomysłów. Jesteśmy tu po to, by pomóc Wam w realizacji zarówno tych mniejszych, lokalnych projektów, jak i w sięgnięciu dużo dalej – poza granice naszego miasta, a nawet kraju. Więcej o wsparciu, jakie możecie otrzymać w Instytucie.

→ zajmujemy się też sieciowaniem środowiska kultury. Mamy doświadczenie w kulturalnej współpracy z różnorodną grupą podmiotów – od lokalnych i regionalnych partnerstw m.in. ze stowarzyszeniami, fundacjami i instytucjami, po kooperatywy ogólnopolskie i międzynarodowe. Więcej o naszych pomysłach na sieciowanie.

→ ostatnia, najpojemniejsza część naszego programu to wydarzenia, które będą rezultatem eksperymentalnego profilu Instytutu, a jednocześnie okazją do sprawdzenia w akcji świeżych pomysłów na upowszechnianie kultury. Tu w praktyce wykorzystamy idee i pomysły stworzone w pozostałych obszarach naszej działalności. Więcej o wydarzeniach organizowanych przez WIK.

Informacja o Wrocławskim Instytucie Kultury w PJM

Informacja o Wrocławskim Instytucie Kultury w tekście łatwym do czytania i zrozumienia – ETR