Menu

Diagnoza samorządowego pola wrocławskiej kultury za lata 2019-2023 

Diagnoza samorządowego pola wrocławskiej kultury za lata 2019-2023 

Publikacja podsumowująca proces badawczy, który w 2022 roku został zrealizowany przez Wrocławski Instytut Kultury na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Trzy lata temu Departament Spraw Społecznych i Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia podjęły się wykonania diagnozy samorządowego pola wrocławskiej kultury. W roku 2022 do tych prac dołączył Wrocławski Instytut Kultury przeprowadzając szeroko zakrojone badanie – Diagnozę Wrocławskiej Kultury.

Na Diagnozę złożyło się kilka elementów – narzędzi pozwalających określić sytuację lokalnego pola kultury. Do przeprowadzenia badania zaproszono 20 ekspertów i ekspertek o różnych specjalizacjach, ponad 120 kreatorów i kreatorek życia kulturalnego wzięło udział w tematycznych warsztatach wydobywczych i rozmowach fokusowych, a niemal 300 osób dołączyło do pierwszego „samospisu lokalnego pola kultury”.

„Diagnoza samorządowego pola wrocławskiej kultury za lata 2019-2023” podsumowuje ten proces, zbierając zarówno wnioski z przeprowadzonych warsztatów, analizy i opracowania badań oraz komentarze osób specjalizujących się w działaniach na wielu polach związanych z kulturą w Polsce i na świecie.

Badanie ma stanowić wprowadzenie do procesu tworzenia wieloletniego programu rozwoju lokalnej kultury. Poprzedni – „Kultura obecna” – powstał w 2017 roku. Jego zadaniem było zarysowanie najważniejszych wątków rozwojowych dla miasta po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Na obecną sytuację wrocławskiego środowiska wpłynęło wiele mających miejsce na przestrzeni ostatnich lat formujących doświadczeń . Choćby kwestie związane z napięciami wewnątrz sektora i globalnymi kryzysami, ale też np. przeprowadzenie Wrocławskiego Kongresu Kultury i pierwszych wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury. Nowy program ma być odpowiedzią na aktualne wyzwania i potencjał obecny w sektorze kultury.

„Diagnoza samorządowego pola wrocławskiej kultury za lata 2019-2023”

Redakcja merytoryczna: dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr.
Autorzy i autorki tekstów: Michał Bargielski, Anna Bieliz, dr sztuk Maciej Bujko, Artur Celiński, Dorota Ciastek, dr hab. Katarzyna Kajdanek prof. UWr, dr Albert Miściorak, Karolina Mróz, Berenika Nikodemska, Joanna Orlik, dr Jacek Pluta, Maciej Przestalski, dr Paweł Pawiński, Marek Sztark, Bogna Świątkowska, dr Bartłomiej Świerczewski, Jakub Walczyk, Karol Wittels, Maria Zięba.
Opieka redakcyjna: Anna Bieliz, Dominika Kawalerowicz.
Redakcja: Emil Pasierski, Anna Kopciowska.
Korekta: Aleksandra Zoń.
Zdjęcia: Wojciech Chrubasik, Anna Pazdej.
Projekt graficzny i skład: Maciej Lizak.

Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Miejskiego Wrocławia

Raport omówiony zostanie 27 czerwca w Barbarze (ul. Świdnicka 8B). Więcej informacji TUTAJ

Wróć do listy
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.