Będzie Ukraina – nabór na rezydencję

Otwieramy nabór na rezydencję dla artystycznego duetu z Ukrainy! Tematem rezydencji są możliwe scenariusze przyszłości Ukrainy. Na zgłoszenia czekamy do 9 czerwca, rezydencja odbędzie się we wrześniu tego roku.

open call: 9 maja – 9 czerwca 2022 
rezydencja: wrzesień 2022 

Projekt rezydencyjny kierujemy do ukraińskich artystów, twórców i teoretyków szeroko pojętej sztuki (sztuki wizualne, teatr, literatura i inne).

Do zgłoszeń zapraszamy duety składające się z:

  1. twórcy lub teoretyka mieszkającego w Polsce lub planującego przenieść się do Polski (w tym we Wrocławiu lub Dolnym Śląsku) 
  2. twórcy lub teoretyka przebywającego obecnie w Ukrainie, który chce lub musi tam pozostać (ta osoba odbędzie rezydencję w formie cyfrowej/ zdalnej, bez przyjazdu do Polski). 

Tematem rezydencji artystycznej są możliwe scenariusze przyszłości Ukrainy. Poszukujemy zgłoszeńi, które odnoszą się do: odbudowy, sojuszy, wspólnego języka, budowania społeczności, a także artystycznych propozycji lub narzędzi tworzenia świata przyszłości.

Będzie Ukraina kieruje artystyczne interpretacje w stronę przyszłościowych wizji i intuicji o Ukrainie. Ponadto rezydencja może odnosić się do szerszych kontekstów, w tym rejestracji obserwacji na temat zmian społeczno-politycznych w tej części Europy oraz kształtowania, a nawet ulepszania nowej rzeczywistości, w której wszyscy się znaleźliśmy. 

W ramach rezydencji współpracujący duet, podczas regularnych spotkań online, wypracuje działanie artystyczne, które zostanie przedstawione publiczności podczas hybrydowego artist talka w siedzibie Wrocławskiego Instytutu Kultury, w Barbarze (ul. Świdnicka 8B).  

Co oferujemy?

→ zakwaterowanie w samym centrum Wrocławia dla osoby, która przyjeżdża z Polski (wrzesień 2022);
→ pokrywamy koszty podróży do kwoty 200 zł brutto (dla jednej osoby); 
→ wynagrodzenie dla duetu artystycznego: 3000 PLN brutto dla każdej osoby;
→ opiekę merytoryczną;
→ organizację spotkań sieciujących we Wrocławiu 
→ organizację artist talka

Jak aplikować?

Aby zgłosić się do projektu, należy przesłać w języku polskim, angielskim lub ukraińskim:

→ portfolia (obu artystów)
→ wspólnie napisany pomysł na projekt rezydencyjny: wypowiedź na 1500–2000 znaków ze spacjami odnosząca się do tematu rezydencji „Będzie Ukraina” (zagadnienia pomocnicze: Dlaczego chcecie wziąć udział w rezydencji? Jaki macie pomysł na projekt rezydencyjny? Dlaczego postanowiliście pracować razem? Jak budować więzi pomiędzy sektorem kultury w Ukrainie i sektorem kultury, który wyjechał poza granice kraju?)

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 czerwca 2022roku. Należy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres airwro@instytutkultury.pl z następującym tytułem: IMIĘ I NAZWISKO – Będzie Ukraina. 

Ważne

→ koszty produkcyjne: nie zapewniamy kosztów produkcyjnych
→ proces aplikacji: bezpłatny
→ zgłoszenie jest możliwe w języku: angielskim, ukraińskim i polskim 
→ duet wybiera trzyosobowa komisja Wrocławskiego Instytutu Kultury 
→ wzór umowy z rezydentem
→ regulamin projektu rezydencyjnego
КОРОТОК українською мовою / BRIEF w języku ukraińskim

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

airwro@instytutkultury.pl