Menu

Kate Ngan Wa Ao

Kate Ngan Wa Ao

Artystka pochodzi z Makao, a od ośmiu lat mieszka we Wrocławiu. W jej pracach odnajdziemy inspiracje różnymi kulturami wizualnymi, wspomnieniami z dzieciństwa, kwestiami tożsamości rasowej oraz złożonymi zagadnieniami postkolonializmu i irredentyzmu w Makau. Często przekształca i przerabia archiwa, fotografie i przedmioty codziennego użytku, łącząc różne materiały i symbole kulturowe, by odkryć zawiłe znaczenia w tym procesie.

W czasie norweskiej rezydencji chciała zdekonstruować pytanie „skąd pochodzę?”; jest to koncepcja narodowa, czy też indywidualne doświadczenie? Proces artystyczny łączyła z dialogami, spisanymi lokalnie odpowiedziami, a także historiami zbiorów lokalnie znalezionych przedmiotów, które niosą ideę tożsamości. W efekcie mogliśmy się spodziewać się instalacji w zaangażowanej formie sztuki. 

Opis artystki:

„Kolory odgrywały kluczową rolę w sztuce na przestrzeni dziejów. Jednak coraz częściej stają się one polityczną deklaracją. Jako Azjatka zaczęłam rozumieć konsekwencje bycia osobą kolorową żyjącą w krajach zachodnich. Kolory reprezentują różne aspekty naszego życia, określając nasze wartości, przynależność polityczną i dyskryminację rasową lub konflikty, jednocześnie symbolizując jedność, taką jak tęcza reprezentująca prawa osób LGBTQ lub niebieski i żółty pokazujący wsparcie dla Ukrainy. Przykładem tego są na przykład protesty w Hongkongu, gdzie noszenie czarnych i żółtych strojów stało się symbolem poparcia dla wolności. Przyniosło to jednak również ryzyko, ponieważ ubrani na czarno protestujący stanęli w obliczu groźby aresztowań i ataków ze strony zwolenników Chin. Kolory same w sobie mogą być sztuczną koncepcją, ale mają moc zarówno dzielenia, jak i jednoczenia nas, wspierając solidarność między społecznościami. Podobnie jak ostre przedmioty, kolory mogą być niebezpieczne, ale mają również potencjał, by służyć jako siła jednocząca.” 

Opis artystki:

Polityka “jeden kraj, dwa systemy” rządzi Hongkongiem i Makau od czasu ich przekazania przez Wielką Brytanię i Portugalię odpowiednio w 1997 i 1999 roku. Umowa ta obiecuje 50 lat niezmienionych rządów dla obu regionów, zapewniając, że będą one mogły zachować swoją unikalną tożsamość do 2047 i 2049 roku. (Na Wikipedii znajduje się odliczanie dni). 

Gra w kręgle ma na celu zobrazowanie obecnej sytuacji w HK i Makau, gdzie działania Chin grożą podważeniem obietnicy 50 lat stabilności. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa narodowego, wymuszona edukacja tożsamości narodowej w szkołach i ograniczenia wolności słowa powodują niepewność co do naszej przyszłości. Wyrzeźbione słowa na gipsowym stożku do kręgli (Hongkong, Makau, 2047, 2049) reprezentują wrażliwość i odporność obu regionów. Jednak w miarę jak rzeźba stopniowo zanika w środowisku zewnętrznym, symbolizuje również możliwość zniknięcia Makau i Hongkongu z gry, w którą Chiny grają okrutnie.”


„Czyje głosy są słyszane? Program wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii” to projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Kultura”. 

Wróć do listy
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.