Czyje głosy są słyszane? Program wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii

„Czyje głosy są słyszane? Program wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii”  to półtoraroczny projekt, który Wrocławski Instytut Kultury (Wrocław, PL), Hvitsten Salong (Hvitsten/NO) i Safemuse (Oslo/NO) realizuje dzięki finansowaniu z funduszy EOG w ramach Programu Kultura. Jego głównym celem jest wyrównywanie szans i widoczności artystów należących do mniejszości oraz tworzenie bezpiecznych i integracyjnych przestrzeni do pracy artystycznej.   

fot. Hvisten Salong

Projekt wymiany rezydencji artystycznych między Polską a Norwegią podejmuje tematy związane z migracją artystów/ek, praktykami włączania mniejszości w działania kulturalne na równych zasadach i prezentowanie ich społeczeństwu większościowemu. Zakłada organizację cyklicznych rezydencji artystycznych, wizyt studyjnych, wydarzeń towarzyszących dla artystów, instytucji i publiczności w Polsce i Norwegii w celu profesjonalizacji artystów i rozwijania ich przedsiębiorczości w sektorze kultury oraz kształtowania umiejętności współpracy międzynarodowej pomiędzy Polską a Norwegią.  

W 2023 roku sześciu artystów z Polski będzie miało okazję wyjechać na miesięczny pobyt rezydencyjny do Hvitsten i wziąć udział w lokalnym festiwalu artystyczno-muzycznym Hvitsten Salong 2023. Z kolei sześciu artystów z Norwegii zostanie zaproszonych do Wrocławia. Wybrani rezydenci, po obu stronach Bałtyku, będą wspierani przez kuratorów w procesie adaptacyjnym, badawczym i twórczym.  

Zgłoś się projektu „Czyje głosy są słyszalne?” i dołącz do programu wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii! Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2023 roku. 

Dołącz do programu wymiany zagranicznych artystów:

Kiedy odbędą się rezydencje? 

Pobyty rezydencyjne odbywać się będą od wiosny do jesieni 2023 roku, w terminach uzgodnionych między wybranymi twórcami, a organizacjami goszczącymi. 

Kto może się zgłosić?

Nabór skierowany jest do artystów_ek, ze szczególnym uwzględnieniem (ale nie wyłącznie) osób z doświadczeniem migracyjnym lub należących do grup mniejszościowych, na różnych etapach kariery: 

→ reprezentujących różne dziedziny sztuki współczesnej (sztuki wizualne, performatywne i inne); 

→ mieszkających w Polsce, w tym artyści zagraniczni mieszkający w Polsce; 

→ którzy mogą wyjechać na miesięczną rezydencję w 2023 roku i wziąć udział w odbywającym się na początku sierpnia festiwalu Hvitsten Salong 2023 (szczegółowe terminy rezydencji ustalane są z Hvitsten Salong); 

→ którzy interesują się tematami związanymi z migracjami, inkluzją, relacjami większość-mniejszość, sztuką zaangażowaną, sztuką w przestrzeni publicznej, a także rolą artysty i sztuki w społeczeństwie oraz zmianami społecznymi; 

→  którzy znają język angielski na poziomie komunikatywnym. 

Jak wysłać zgłoszenie?

Aby zgłosić się do projektu rezydencyjnego „Czyje głosy są słyszalne?”, prześlij w języku angielskim: 

→ portfolio w formacie .pdf oraz CV (max. 1 MB); 

→ wypowiedź na 1500-2000 znaków ze spacjami zawierającą odpowiedź na pytania: Dlaczego chciałbyś_abyś wziąć udział w projekcie? Co chciałbyś_abyś robić podczas rezydentury? Jakie tematy poruszają Cię najbardziej w Twojej twórczości?  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2023 r. Zgłoszenie wyślij droga mailową na adres: airwro@instytutkultury.pl z następującym tytułem: IMIĘ I NAZWISKO – Czyje głosy są słyszane? 

Jakie są korzyści dla artysty? 

Wybrani artyści_tki otrzymają honorarium artystyczne oraz zakwaterowanie. Będą pracować z lokalnym kuratorem_ką i będą mieli okazję pracować kreatywnie w bezpiecznym środowisku przy okazji poznając życie kulturalne Norwegii i Hvitsten.  

Dodatkowo, projekt „Czyje głosy są słyszane?” oferuje element edukacyjny dla artystów/ek w celu profesjonalizacji ich pracy. Wybrane osoby będą pracować w międzynarodowym środowisku. Będzie to też okazja, by poznać pracę instytucji goszczącej oraz lokalnej społeczności. Projekt realizowany jest we współpracy z organizacją pozarządową Safemuse, która wspiera zagrożonych artystów. 

Partnerzy projektu „Czyje głosy są słyszane?”   

Program realizują: Wrocławski Instytut Kultury, prywatna instytucja artystyczna Hvitsten Salong w niewielkiej miejscowości Hvitsten (miejscowość z utrudnionym dostępem do kultury) i NGO Safemuse z Oslo, które w codziennej pracy zajmują się promocją sztuki współczesnej, rozwojem publiczności i wspieraniem artystów/ki z grup mniejszościowych, borykających się z aklimatyzacją, pragnących czynnie włączyć się do ambitnych wydarzeń organizowanych przez lokalne środowisko. Dla trzech instytucji sztuka jest narzędziem zmiany społecznej i wszystkie skupiają się na tworzeniu bezpiecznych warunków pracy artystycznej i połączeniu artystów z publicznością, zainteresowaną sztuką.  

„Czyje głosy są słyszane? Program wymiany dla zagranicznych artystów z Polski i Norwegii” to projekt współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Kultura”.