Menu

Wrocławski Program Wydawniczy

Wrocławski Program Wydawniczy rozpoczął działalność w 2016 roku jako jeden z elementów obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Od 2022 roku prowadzony jest przez Wrocławski Instytut Kultury. Cele WPW pozostają niezmienne: jego głównym zadaniem jest wsparcie finansowe (w formie koedycji) wydawców reprezentujących autorów bądź podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach: książki i czasopisma.

Na co zwróci uwagę komisja?

Kategoria „Książki” ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości, a przy tym nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów są walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora lub podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium jest również doświadczenie wydawców, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

Celem kategorii „Czasopisma” jest wspieranie periodyków o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny. Program ma na celu promowanie zarówno czasopism o wieloletnim dorobku, jak i tych, które rozwinęły się dopiero w ostatnich latach. Ocenie będą podlegały m.in.: różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę czy opiniotwórczość tytułu. Nie bez znaczenia będą także jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji czy założenia budżetowe projektu. Od tego roku do programu włączone są również oznaczone numerem ISSN czasopisma wydawane tylko internetowo.

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.