Menu

Znikające Miasto: Lata 60. Formularz zapisów

W 2024 kontynuujemy w Barbarze cykl wydarzeń pod hasłem ZNIKAJĄCE MIASTO! Ponownie przejdziemy przez historię wrocławskiego znikania w poszczególnych 10-leciach. Zaczęliśmy w lutym od lat 40. i z miesiąca na miesiąc będziemy poszerzać nasze poszukiwania o kolejne okresy. W tym roku do opowieści zaprosiliśmy inne osoby niż w 2023, więc na pewno i zniknięcia okażą się być inne.

Lata 60. to dla Wrocławia dekada nowych szans, wielkich inwestycji, ważnych rocznic i starych problemów. Miasto odgruzowywano i uprzątano, a oczom mieszkańców i mieszkanek ukazywały się połacie terenu: kiedyś wypełnione zabudową, w 1945 r. zrównane z ziemią.

Zarówno “dzikie pola” na zachodzie i południu, jak i puste działki w sercu miasta zaczęły wypełniać się nową zabudową: wielkimi dzielnicami mieszkalnymi, osiedlami i pojedynczymi budynkami. Niezależnie od tego, czy powstawały w historycznym centrum czy na terenie dawnych przedmieść, stawały się elementem architektoniczno-przestrzennego palimpsestu.

Wykład poprowadzi Barbara Szczepańska – historyczka sztuki i badaczka architektury. Doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą rozwojowi architektonicznemu i przestrzennemu powojennego Opola.

Zapisz się na wykład:
    Bądź na bieżąco!

    Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.