Menu

Praktyki troski: rezydencja artystyczna

Praktyki troski: rezydencja artystyczna

AIR Wro i KAIR Košice zapraszają artystów i artystki wizualnych lub interdyscyplinarnych, mieszkających lub pochodzących z Wrocławia lub regionu Dolnego Śląska do wzięcia udziału w trzymiesięcznej rezydencji w słowackich Koszycach.  

Proponowany temat nawiązuje do tego w jaki sposób opieka jest realizowana, wyrażana i instytucjonalizowana w różnych kontekstach. Obejmuje szeroki zakres formalnych i nieformalnych praktyk promujących holistyczną perspektywę i przyczyniając się do dobrego samopoczucia, a także wsparcia jednostek, społeczności i środowiska.   

Poprzez pryzmat sztuki współczesnej rezydencja ma na celu stymulowanie dyskusji o wartościach, etyce i strukturach leżących u podstaw różnych praktyk opiekuńczych oraz ich wzajemnych powiązań.   

Zapraszamy artystów i artystki, kuratorów i kuratorki lub badaczy i badaczki o przeanalizowanie obecnej sytuacji, zastanowienie się nad przyszłością i zajęcie się jednym z poniższych zagadnień poprzez sztuki wizualne lub ich nakładanie się na dyscypliny naukowe, sztukę dźwiękową, nowe media, literaturę czy performans:  

Odkrywanie powolności na nowo: w dzisiejszych szybkich czasach, skoncentrowanych na wynikach i spełnianiu celów i potrzeb innych, często zapomina się o dbaniu o siebie – powrót do siebie może być postrzegany przez pryzmat czasu. Odkrywając na nowo powolność, możemy w pełni doświadczyć naszej istoty, tożsamości oraz postrzegania ciała i fizyczności poprzez codzienne doświadczenia, interakcje z otaczającym nas światem, relacje międzyludzkie i pamięć.  

Współistnienie: globalny kryzys odwołuje się do budowania i wspierania przyszłych relacji, łączenia jednostek i dbania o bliskich, grupy społeczne i społeczności. Kwestia ochrony praw człowieka wszystkich bez różnicy, w tym osób LGBTQ+, wysuwa się na pierwszy plan, aby wzmocnić pozycję mniejszości, poprawić ich samoocenę i ujawnić stereotypy, które wciąż są obecne w umysłach znacznej części populacji.  

Wspólne doświadczenie: wszyscy doświadczamy osobistego i emocjonalnego wpływu wspólnego globalnego kryzysu (ekologicznego, gospodarczego, społecznego itp.). Wielu z nas podziela uczucie strachu, niepokoju i bezbronności. Wspólne doświadczenie jest rozsądną podstawą do zjednoczenia, wspólnego poszukiwania rozwiązań i apelowania o zmiany w czasach kryzysu.  

Troska o planetę i istoty inne niż ludzie: co możemy zrobić, aby ulepszyć ten świat i przyszłość planety? Jak możemy wykorzystać fakty historyczne, kontekst i doświadczenie? Co mówią nam naukowcy i badacze? Aby znaleźć rozwiązania, musimy ponownie spróbować zrozumieć naturę. Jednym ze sposobów jest tak zwana ekologia queer, której celem jest przełamanie binarności i zmiana sposobu, w jaki ludzie wchodzą w interakcje ze środowiskiem zewnętrznym. Ekologowie queer dążą do świata, w którym istoty ludzkie i nieludzkie są mniej podzielone, a bardziej splecione i współzależne niż kiedykolwiek wcześniej. 

CO ZAPEWNIAMY?

 • zakwaterowanie we współdzielonym mieszkaniu
 • przestrzeń studyjna
 • honorarium 600 € (brutto) miesięcznie
 • budżet produkcyjny wynoszący 400 €
 • zwrot kosztów podróży (najkorzystniejsze połączenie) do kwoty 200 €
 • wsparcie kuratorskie
 • spotkania z lokalną sceną kulturalną
 • wsparcie produkcyjne i PR-owe

CZEGO OCZEKUJEMY:

 • udziału w wydarzeniu Meet & Greet w celu nawiązania kontaktu z lokalną publicznością
 • poprowadzania autorskiej prezentacji, wykładu lub warsztatu podczas rezydencji
 • prezentacji wyników na zakończenie rezydencji
 • biegłej znajomości języka angielskiego

Upewnij się, że jesteś w stanie spędzić co najmniej 80% proponowanego czasu pobytu w Koszycach.

JAK APLIKOWAĆ?

Wypełnij FORMULARZ ELEKTRONICZNY w języku angielskim i załącz:

 • CV (określające szczegóły kariery artystycznej)
 • portfolio (max 10MB, w którym jasno określone są zainteresowania i tematyka badawcza kandydata)
 • list motywacyjny (maks. 300 słów)
 • krótki opis projektu, nad którym chcesz pracować w trakcie rezydencji (do 1000 znaków)

Aplikacje wypełnia się poprzez formularz elektroniczny, który można przesyłać do 5 marca 2024 r. Konsultacje, ewentualne pytania i wątpliwości prosimy przesłać na adres e-mail: airwro@instytutkultury.pl.

KRYTERIA WYBORU:

Podczas procesu selekcji jury przyzna pierwszeństwo artystom i artystkom, którzy:

 • są aktywni; praktykujący studenci także mogą aplikować ;
 • odzwierciedlają jeden lub więcej tematów projektu w swoim zgłoszeniu;
 • działają i praktykują we Wrocławiu lub na Dolnym Śląsku (nie muszą być obywatelami Polski, ale muszą mieć ugruntowaną pozycję na lokalnej scenie artystycznej).

CZAS REZYDENCJI:

Pobyt rezydencyjny realizowany będzie przez trzy miesiące od kwietnia do czerwca 2024 roku (upewnij się, że jesteś w stanie spędzić co najmniej 80% proponowanego czasu w Koszycach; data przyjazdu jest do uzgodnienia z osobami koordynującymi projekt).

Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 18.03.2024.

Komisja: przedstawiciele AIR WRO (Paulina Brelińska-Garsztka, Karolina Jaworska), przedstawiciele K.A.I.R. (Petra Sedlák Housková, Tatiana Takáčová, Monika Pádejová), kurator zewnętrzny Erik Vilím.

KONTAKT:

airwro@instytutkultury.pl

AIR Wro:
Paulina Brelińska-Garsztka: + 48 799 041 119, 
paulina.brelinska@instytutkultury.pl

Karolina Jaworska: + 48 508 491 809, 
karolina.jaworska@instytutkultury.pl

KAIR:

Petra Sedlák Housková: petra.houskova@kair.sk


Znajdziecie nas również na:

www.facebook.com/airwro
www.instagram.com/air-wro

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.