Menu

AIR Wro

AIR Wro wspiera mobilności polskich i zagranicznych artystów, twórców i profesjonalistów zajmujących się kulturą poprzez umożliwiania im wyjazdów na rezydencje, a także promuje działania twórców z Wrocławia i Dolnego Śląska za granicą, co ma budować i wzmacniać międzynarodowe relacje kulturalne i dawać środowisku szanse rozwoju zawodowego.

Program AIR Wro powstał w ramach przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i prężnie działa do dziś. Tematami działań AIR Wro jest współczesna kultura i tożsamość, miejskość definiowana jako zbiór cech, zagadnień i zadań związanych z danym miastem jako przestrzenią wspólną – wspólnie określaną, tworzoną i wciąż na nowo budowaną. Definicja ta stanowi punkt wyjścia do działań związanych z badaniem i analizą współczesnych miast, diagnozą i refleksją nad ich kondycją, zaangażowaniem mieszkańców, a także poczuciem współodpowiedzialności za dzieloną przestrzeń.

Na rezydencje i wizyty studyjne do Wrocławia oraz innych miast Europy AIR Wro zaprasza artystów, kuratorów, badaczy, dziennikarzy, aktywistów i animatorów realizujących projekty artystyczne, kulturalne czy społeczne, skupiające się bieżących problemach – choćby migracji i nowych mieszkańcach, przestrzeni publicznej, zieleni miejskiej , ochronie środowiska i zmianach klimatu, służących mediacji oraz poszukiwaniu dobrych praktyk i rozwiązań dla współczesnych miast. Oganizowane projekty są odpowiedzią na bieżącą sytuację i potrzeby zgłaszane przez artystów, twórców i partnerów międzynarodowych.

AIR Wro to jeden z największych programów mobilności artystów w Polsce – każdego roku wyrusza dzięki niemu w twórczą podróż niemal 50 osób. Tylko w 2023 roku mają one możliwość wziąć udział m.in. w pracach międzynarodowej platformy MagiC Carpets, polsko-norweskim projekcie artystycznym „Czy głosy są słyszane?”, prowadzonej przez miasta partnerskie Wrocław i Drezno wymianie rezydencyjnej dla grafików warsztatowych czy pozyskać dofinansowanie na rezydencję lub wizytę studyjną w ramach projektu Kultura Mobilna.

Kontakt
airwro@instytutkultury.pl

Obserwuj program w mediach społecznościowych:
facebook.com/airwro
instagram.com/air_wro

Aktualności / AIR Wro

Kine Michelle Bruniera i  Lill Yildiz Yalcin pierwszymi rezydentkami projektu „Czyje głosy są słyszane?” 

W wiosenno-letnich rezydencjach w ramach programu wymiany twórców należących do grup mniejszościowych z Polski i Norwegii do Wrocławia uda się sześć artystek pracujących w obszarach kilku dziedzin sztuki (malarstwo, rzeźba, fotografia, muzyka). Twórczynie wywodzą się z różnych kontekstów społeczno-kulturowych, posiadając zróżnicowane doświadczenia biograficzne.

Karen Koschnick – rezydentka Grafikwerkstatt we Wrocławiu

To już ósmy rok artystycznej współpracy Wrocławia i Drezna! Dzięki wsparciu Wydziałów Kultury dwóch sąsiedzkich krain – Dolnego Śląska i Saksonii oraz partnerów z miejskich instytucji kultury, współorganizujemy kolejną edycję wymiany rezydencyjnej dla artystów i artystek związanych ze środowiskiem grafiki warsztatowej.

Zobacz wszystkie aktualności
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.