Menu

Reagujemy! Otwarta Sieć Ludzi Kultury

Na początku grudnia 2023 gościliśmy we Wrocławskim Instytucie Kultury „Reagujemy! – otwartą sieć osób kultury”, w ramach której od półtora roku odbywają się działania na rzecz budowania przestrzeni wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa międzykulturowego. Dołączyliśmy do sieci i od stycznia 2024 roku będziemy uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach online i na żywo. 

„Reagujemy! to otwarta sieć ludzi kultury” – zarówno tych pracujących w publicznych instytucjach w miastach wojewódzkich, ośrodkach kultury w mniejszych miejscowościach, jak i tych zaangażowanych w działania organizacji pozarządowych i niesformalizowanych kolektywów.  

Wspólnie chcemy budować przestrzeń wymiany idei i doświadczeń w temacie pracy w sektorze kultury z perspektywy społeczeństwa międzykulturowego. W kontekście kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, agresji Rosji na Ukrainę czy zwiększającej się różnorodności etnicznej w Polsce, czujemy potrzebę nowego namysłu nad misją, programem, sposobami organizacji pracy i relacjami z odbiorcami i odbiorczyniami wydarzeń kulturalnych. 


Misja

Misją otwartej sieci ludzi kultury Reagujemy! jest działanie na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa poprzez łączenie zasobów, wypracowywanie i dzielenie się dobrymi praktykami w kulturze oraz poszerzanie przestrzeni do spotkania i dialogu. 

Wizja 

Działamy w polu kultury na rzecz zmiany społecznej, współtworząc solidarne społeczeństwo, otwarte na różnorodność, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i możliwości, są traktowane z szacunkiem i uważnością. 

Nasze wartości 
  • Otwartość: budowanie dostępnej, przyjaznej i włączającej przestrzeni spotkania. 
  • Różnorodność: docenianie różnych perspektyw i wsparcie otwartego dialogu i współpracy. 
  • Równość: uznawanie głosów wszystkich i zapewnianie dostępu do zasobów kultury na równych prawach. 
  • Wrażliwość: uważność na potrzeby innych, wzajemna troska i gotowość do działania. 
  • Międzykulturowość: szacunek różnych kultur wobec siebie nawzajem i budowanie pomostów, by uczyć się razem żyć, tworzyć, pracować i wspierać.
Co robi sieć? 

Otwarta sieć ludzi kultury Reagujemy! zbiera, poddaje refleksji i upowszechnia praktyki i rozwiązania do pracy w obszarze kultury na rzecz międzykulturowego społeczeństwa. Efektem tego działania jest m. in. Otwarty i Żywy Katalog Praktyk Międzykulturowych, który co pół roku będzie aktualizowany, by zawsze był aktualny i przydatny. Po przeczytaniu Katalogu możecie podzielić się sugestiami, refleksjami, a może i pomysłami na nowe przykłady czy sytuacje, którymi chcecie się podzielić z innymi. W Sieci zbieramy je za pomocą formularza.

Co możesz robić w sieci? 

W sieci Reagujemy! możesz uczyć się i dzielić wiedzą oraz doświadczeniem, by zwiększać swoje kompetencje w obszarze międzykulturowości. 

Co Ty i Twoja organizacja możecie z tego mieć? 

Zdobywacie wiedzę i doświadczenie, rozwijacie współpracę i sieć kontaktów. Współtworzycie otwarty, żywy katalog praktyk, który wspiera Ciebie i Twoją organizację w działaniu na rzecz międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa. 

Jak dołączyć do sieci?

Jeżeli misja i wartości Otwartej Sieci Ludzi Kultury REAGUJEMY!  jest Wam bliska, zapraszamy do dołączenia. Do Sieci mogą przystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, grupy formalne oraz nieformalne, a także osoby indywidualne, które działając w obszarze kultury chcą przyczynić się do budowania międzykulturowego i przyjaznego społeczeństwa. Warunkiem przystąpienia do REAGUJEMY! jest podpisanie listu intencyjnego. Po podpisaniu wystarczy odesłać skan na adres: reagujemywkulturze@gmaill.com.


Dowiedz się więcej o sieci Reagujemy!, odwiedzając profil na Facebooku

Dowiedz się więcej o sieci Reagujemy!, odwiedzając grupę na Facebooku

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.