Menu

Wrocławski Program Wydawniczy 2024

1 listopada rusza kolejna odsłona Wrocławskiego Programu Wydawniczego! Podstawowe założenia tegorocznego naboru pozostają niezmienne: mechanizm ma wspierać publikację niekomercyjnych pozycji związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. W ramach organizowanego przez Wrocławski Instytut Kultury programu dofinansowanie mogą otrzymać zarówno wydawcy książek, jak i czasopism. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada.

Wrocławski Program Wydawniczy rozpoczął działalność w 2016 roku jako jeden z elementów obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Do 2022 roku prowadzony był przez Strefę Kultury Wrocław, od tego czasu trafił „pod skrzydła” Wrocławskiego Instytutu Kultury. Cele WPW pozostały jednak niezmienne: jego głównym zadaniem jest wsparcie finansowe (w formie koedycji) wydawców reprezentujących autorów bądź podejmujących tematy związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach: książki i czasopisma. Jeden wydawca może złożyć maksymalnie 3 projekty w każdej kategorii (książka lub czasopismo).

Wrocławski Program Wydawniczy – kategoria „książki”. Kliknij tu, aby przeczytać szczegóły i zgłosić swój projekt

Kategoria „Książki” ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości, a przy tym nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów są walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora lub podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium jest również doświadczenie wydawców, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

By aplikować do naboru we Wrocławskim Programie Wydawniczym w kategorii książki należy:

 • Szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru. W razie pytań lub wątpliwości polecamy FAQ lub kontakt mailowy z agnieszka.marcinowska@instytutkultury.pl, Dodatkowo planujemy spotkanie informacyjne dla wydawców w drugiej połowie listopada.
 • Wypełnić wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (lista niezbędnych załączników znajduje się na końcu wniosku) przesłać za pomocą linku: KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE
 • Po wgraniu wszystkich plików, nie będzie możliwości ich edycji ani podglądu. Prosimy o sprawdzenie poprawności i kompletności plików przed ich załadowaniem. Przy przesyłaniu plików, w polu „imię i nazwisko” prosimy podać nazwę wydawnictwa lub tytuł projektu.
 • Wszystkie pliki należy przesłać w formie elektronicznej. Nie ma wymogu podpisywania plików – chyba, że jest to wskazane bezpośrednio przy pliku (w szczególności w przypadku załączników).
 • Potwierdzenie złożenia wniosku prześlemy na podanego we wniosku maila.
 • Do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych będziemy wzywać za pośrednictwem podanego we wniosku maila w drugiej połowie listopada.

Wymagane dokumenty:

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

Wrocławski Program Wydawniczy – kategoria „czasopisma”. Kliknij tu, aby przeczytać szczegóły i zgłosić swój projekt

Celem kategorii „Czasopisma” jest wspieranie periodyków o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny. Program ma na celu promowanie zarówno czasopism o wieloletnim dorobku, jak i tych, które rozwinęły się dopiero w ostatnich latach. Ocenie będą podlegały m.in.: różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę czy opiniotwórczość tytułu. Nie bez znaczenia będą także jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji czy założenia budżetowe projektu. Od zeszłego roku do programu włączone są również oznaczone numerem ISSN czasopisma wydawane tylko internetowo.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

By aplikować do naboru we Wrocławskim Programie Wydawniczym w kategorii „czasopisma należy:

 • Szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru. W razie pytań lub wątpliwości polecamy FAQ lub kontakt mailowy z agnieszka.marcinowska@instytutkultury.pl, Dodatkowo planujemy spotkanie informacyjne dla wydawców w drugiej połowie listopada.
 • Wypełnić wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (lista niezbędnych załączników znajduje się na końcu wniosku) przesłać za pomocą linku: KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE
 • Po wgraniu wszystkich plików, nie będzie możliwości ich edycji ani podglądu. Prosimy o sprawdzenie poprawności i kompletności plików przed ich załadowaniem. Przy przesyłaniu plików, w polu „imię i nazwisko” prosimy podać nazwę wydawnictwa lub tytuł projektu.
 • Wszystkie pliki należy przesłać w formie elektronicznej. Nie ma wymogu podpisywania plików – chyba, że jest to wskazane bezpośrednio przy pliku (w szczególności w przypadku załączników).
 • Potwierdzenie złożenia wniosku prześlemy na podanego we wniosku maila.
 • Do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych będziemy wzywać za pośrednictwem podanego we wniosku maila w drugiej połowie listopada.

Wymagane dokumenty:

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZESŁAĆ ZGŁOSZENIE

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.