Menu

Aleksandra Gierko

Aleksandra Gierko

  • Termin wyjazdu: Wrzesień 2024
  • Kierunek: Königswinter, Niemcy
  • Dziedzina: architektura i urbanistyka
  • Partner: Haus Schlesien

Wrocławska architektka, przy wsparciu Kultury Mobilnej, uda się na wizytę studyjną do Haus Schlesien w Königswinter, by kontynuować badania kameralne, rozpoczęte w lipcu 2019 roku. Przedmiotem badań są praktyki przekształceń krajobrazu osiedli mieszkaniowych wybudowanych w okresie międzywojennym we Wrocławiu. Celem badań jest zapoznanie się z pierwotnym zagospodarowaniem osiedli za pomocą porównawczych badań kartograficznych i ocena tych rozwiązań w świetle współczesnych wyzwań miejskich. Pierwsze wyniki badań wskazują na to, że planiści często brali pod uwagę zastane uwarunkowania środowiska przyrodniczego.

Istotą kilkudniowego pobytu w Haus Schlesien w Königswinter, będącego przedmiotem tej aplikacji, jest kwerenda materiałów ikonograficznych, przede wszystkim zdjęć lotniczych wykonanych w latach 20. XX wieku, czyli przed wybudowaniem osiedli. Dotychczas badania opierały się na materiale mapowym, tymczasem Haus Schlesien dysponuje zdjęciami, które są prawdopodobnie pierwszymi zdjęciami lotniczymi Śląska, mogącymi pomóc w zrozumieniu uwarunkowań, które zastali urbaniści 

Aleksandra Gierko jest architektką krajobrazu, doktorką nauk technicznych w dziedzinie architektury i urbanistyki. W pracy doktorskiej koncentrowała się na zagadnieniach przekształceń krajobrazu i rekultywacji terenów podmokłych w strukturach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pól irygacyjnych Wrocławia. Jest zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

W swoich badaniach zajmuje się problematyką transformacji krajobrazu i modelowaniem mikroklimatu w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, z uwzględnieniem błękitnej i zielonej infrastruktury. Swoją wiedzę teoretyczną stara się wdrażać w pracach projektowych. Jest autorką i współautorką licznych opracowań z dziedziny architektury krajobrazu, autorką Polskiego Ogrodu Pokoju we francuskim Pas-de-Calais, powstałego w ramach szlaku Ogrodów Pokoju. W ubiegłym roku wykonała zespołowo instalację będącą częścią 15. Międzynarodowego Festiwalu Ogrodów – Hortillonnages Amiens. 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.