Menu

Anna Krukowska i Tomasz Dobiszewski

Anna Krukowska i Tomasz Dobiszewski

  • Termin wyjazdu: Lipiec 2024
  • Kierunek: Reykjavik, Islandia
  • Dziedzina: grafika
  • Partner: Grafíksalurinn (Icelandic Printmaking Association) / IPA Gallery w Reykjaviku

Wrocławski duet, przy wsparciu Kultury Mobilnej, uda się w podróż na północ Europy – na Islandię w celu prezentacji wystawy realizowanej wspólnie z grupą artystów z Krakowa. Projekt artystyczny zatytułowany ,,Przestrzenie Wyobcowania”, będzie skupiał się na etnocentryzmie oraz postawie podróżnika, który poznaje nowy kraj owym etnocentrycznym okiem, w oparciu o wyobrażenia ukształtowane we własnym kręgu kulturowym.  Dwutygodniowy pobyt twórczy zakończy się wystawą w galerii Islandzkiego Stowarzyszenia Grafików (Icelandic Printmaking Association) Grafíksalurinn/IPA Gallery w Reykjaviku.

Tomasz Dobiszewski (ur. 1977) absolwent ASP w Poznaniu (obecnie UAP). Pracuje w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. W latach 2008-2010 związany z galerią Foto-Medium-Art w Krakowie. Współpracował z grupami FUgg, laubyn, 6_3 oraz Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Posługuje się fotografią, wideo, animacją, instalacjami multimedialnymi i site-specific, mail artem czy książką artystyczną. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Ostatnio skupia się na wizualizowaniu niemożliwych do percepcji zjawisk, które nie tylko poszerza wiedzę o otaczającym świecie, ale także pogłębia naszą wyobraźnię i rozwija myślenie wzrokowe. 

Anna Krukowska (ur. 1989) – animatorka kultury, absolwentka Historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim, z siedmioletnim stażem pracy w Muzeum Współczesnym Wrocław, gdzie odpowiadała za stworzenie programu społecznego – blisko trzysta wydarzeń kulturalnych popularyzujących współczesność sztuki, we współpracy ze środowiskami twórczymi, instytucjami artystycznymi i edukacyjnymi. Członek grupy roboczej Sympozjum 70/20, (współ)koordynator projektu „Polska-Ukraina”, autor programu „Bliżej sztuki. MWW Seniorom”. Interesuje się architekturą socrealizmu. W swojej pracy magisterskiej podjęła próbę odczytania historii polskiej architektury (1947-50) poprzez teksty publikowane w czasopiśmie „Architektura”. Współpracowała z Radiem LUZ, gdzie prowadziła audycje kulturalne oraz autorską audycję „Zaczyna się we Wrocławiu”, poświęconą wrocławskiej architekturze i sztuce po 1945 roku. W swojej pracy jest zorientowana na relacje. Stypendystka Instytutu Adama Mickiewicza. 

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.