Menu

Out-of-doors: rezydencja badawczo-sieciująca

Out-of-doors: rezydencja badawczo-sieciująca

Praktykujesz w swoich działaniach podejście międzysektorowe lub partycypacyjne? Masz w sobie ciekawość, by wziąć udział w rezydencji badawczo-sieciującej? Interesują Cię procesy stojące za tworzeniem, funkcjonowaniem, ale i rozpadaniem się działających inicjatyw oddolnych oraz „wędrujących” projektów postartystycznych? Zgłoś się na rezydencję – na zgłoszenia czekamy do 5 marca!
Poza obiegiem, czyli gdzie? 

Poszukiwanie, testowanie czy tworzenie formuł na funkcjonowanie inicjatyw twórczych poza obiegiem instytucjonalnym ma bardzo długą historię, która w ostatnich kilku latach w różnych miejscach w Polsce zdaje się ożywać oraz wkraczać w nowy etap. W wielu mniejszych i większych miastach samoorganizujące się osoby, grupy, kolektywy podejmują chwilowe lub długofalowe działania mające na celu zaznaczenie ich odmienności (organizacyjnej, finansowej, przestrzennej) wobec okołoartystycznych instytucji czy organizacji o wieloletniej i stabilnej pozycji na lokalnych scenach. Jak mówią o jednym z takich miejsc założycielki poznańskiego DOMIE, są to „punkty spotkań, galerie, pracownie, a nawet miejsca, w których można się przespać, jeśli ktoś tego potrzebuje”. To miejsca na „eksperyment kolektywnej troski”. 

Nie inaczej jest we Wrocławiu. Za nami dwie edycje ogólnopolskiego forum artystycznych działań lokalnych „Sztuka Sąsiedztwa”, w trakcie którego o sposobach funkcjonowania i związanymi z nimi wyzwaniami mieliśmy okazję rozmawiać w gronie przedstawicieli i przedstawicielek samoorganizujących się miejsc twórczych z całej Polski (m. in. Poznania, Warszawy), a do wrocławskich lokalizacji zaglądaliśmy i zaglądałyśmy podczas wizyt studyjnych. W listopadzie 2023 roku kilkanaście niezależnych grup oraz miejsc wraz ze skupionymi wokół nich osobami, zorganizowało pierwszą edycję „Wrocław Off Gallery Weekend”, szeroko komentowaną w ogólnopolskich mediach związanych ze sztuką. Podobne kolektywne aktywności od kilku lat mają miejsce w Gdańsku (UNDERGDAŃSK) czy Warszawie (FRINGE).  

Czas przyjrzeć się specyfice (lub jej brakowi) praktyk, które pozwalają na zawiązywanie się, utrzymywanie, ale i rozpadanie samoorganizujących inicjatyw twórczych prowadzonych w duchu praktyk postartystycznych. Okazją do podjęcia refleksji nad otwartymi, inkluzywnymi, łączącymi, równościowymi przestrzeniami (fizycznymi lub nie) do wspólnotowych aktywności będzie jesienna rezydencja badawczo-sieciująca we Wrocławiu. 

Niezależność i jej konsekwencje 

Samo zdefiniowanie tych często działających w niewielkiej skali, mało widocznych, skupionych wokół konkretnych środowisk czy społeczności, funkcjonujących z własnego wyboru lub konieczności miejsc czy inicjatyw, stanowić może wyzwanie. Wiele z nich celowo unika przydzielenia do konkretnej sekcji wybierając aktywność na przecięciu działań aktywistycznych, społecznych, artystycznych. Dlatego jesteśmy bardzo ciekawi i ciekawe proponowanych kierunków podejmowanych na rezydencji działań. Propozycje procesów badawczo-sieciujących mogą nawiązywać do następujących zagadnień

 • czym dla działających osób, grup, kolektywów jest samoorganizacja, niezależność, nieinstytucjonalność? 
 • czy możemy mówić o specyfice podejmowanych inicjatyw, kluczu do wspólnego działania czy cyklu trwania takich aktywności? 
 • jaki charakter mają oddolnie tworzone miejsca do praktyk twórczych? 
 • jakie organizacyjne, prawne, logistyczne, ekonomiczne czy architektoniczno-przestrzenne wyzwania stoją przed inicjatorami i inicjatorkami tych aktywności? 
 • jak odbierane są społecznie i jak funkcjonują w najbliższym przestrzennym sąsiedztwie twórcze miejsca? 
 • czy można mówić o powtarzalnych scenariuszach, podobnie działających modelach pracy i współpracy wokół miejsc i inicjatyw? 

Rezydencje będą odbywały się na terenie Wrocławia, który może stać się główną przestrzenią zainteresowania lub stanowić obszar porównywania czy sieciowania, nawiązywania współprac wśród podobnych inicjatyw w innych częściach Polski.  

W zgłoszeniu oczekujemy prócz opisu działania rezydencyjnego, opisu planowanych na miejscu aktywności (wizyty studyjne, spotkania, research) oraz propozycji ich podsumowania w formie spotkania, prezentacji, warsztatów lub innego działania, które stanie się częścią programu trzeciej edycji ogólnopolskiego forum artystycznych działań lokalnych „Sztuka Sąsiedztwa” (5 i 6.10.2024). O drugiej edycji tego wydarzenia z 2023 roku przeczytać można TUTAJ.

Kto może aplikować? 

Zapraszamy do zgłoszeń osoby pełnoletnie ze znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym (w piśmie i mowie). 

Do udziału w naborze zachęcamy kuratorów i kuratorki, badaczy i badaczki, edukatorów i edukatorki, urzędników i urzędniczki, mediatorów i mediatorki sztuki, jak również osoby twórcze: artystyczne czy projektujące. Wszystkich ciekawych tematu, reprezentujących szeroko pojęte środowisko kultury i sztuki czy badań oraz praktykujących w swoich działaniach podejście międzysektorowe czy partycypacyjne

Dwie wybrane na rezydencje osoby będą mogły wejść ze sobą w dialog, zaproponować wspólne działanie, jeśli na etapie przygotowań podejmą przy udziale organizatorów taką decyzję.  

Swoje zgłoszenie można złożyć wypełniając formularz online w języku polskim: TUTAJ. 

Na aplikacje czekamy do 5 marca, do godziny 23.59 (CEST), a wyniki ogłosimy w II połowie marca.  

Wybór uczestników/uczestniczek zostanie dokonany na podstawie jakości aplikacji, propozycji projektu i zainteresowania tematem rezydencji. Wyboru dokona jury składające się z reprezentantek Wrocławskiego Instytutu Kultury oraz reprezentanta lub reprezentantki lokalnej inicjatywy oddolnej. 

Harmonogram rezydencji: 
 • do 6.09.2024 r. – złożenie planu rezydencji (planowane spotkania, wizyty studyjne, wizyty w instytucjach lub archiwach) 
 • 20.09-10.10.2024 r. – pobyt rezydencyjny we Wrocławiu 
 • 5 i 6.10.2024 r – udział w ogólnopolskim forum artystycznych działań lokalnych „Sztuka Sąsiedztwa” 
Co oferujemy: 

Zapewniamy dla każdej z dwóch wybranych osób: 

 • transport pociągiem/autobusem z innego miasta w Polsce do Wrocławia i z powrotem, 
 • mieszkanie rezydencyjne w centrum Wrocławia, 
 • wynagrodzenie w wysokości 4 400 zł brutto (w przypadku uczestnictwa z dzieckiem/członkiem rodziny oferowana będzie dodatkowa opłata w wysokości 2 000 złotych brutto, w celu np. pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem, diety lub podróży), 
 • ewentualne dodatkowe koszty produkcji wynikające ze specyfiki działania, 
 • komfortową przestrzeń do pracy: dyskusji, spotkań, prób i badań.  

Zespół Wrocławskiego Instytutu Kultury zapewni także wsparcie mentorskie, dostęp do lokalnego programu kulturalnego i ewentualnego wsparcia dobrostanowego (w zależności od zgłoszonych wcześniej w planie rezydencji potrzeb).  

Zaproponowane jako podsumowanie działanie (każdej z osób lub wspólne) otrzyma miejsce w programie trzeciej edycji ogólnopolskiego forum artystycznych działań lokalnych „Sztuka Sąsiedztwa”, planowanego na 5 i 6 października tego roku w różnych lokalizacjach we Wrocławiu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: 

Anna Bieliz, anna.bieliz@instytutkultury.pl, +48 502 824 410
Karolina Jaworska, karolina.jaworska@instytutkultury.pl, +48 508 491 809

Organizator: Wrocławski Instytut Kultury 

Rezydencja Out-of-doors jest częścią projektu „What’s next? Bezpieczne kulturowe multi-przestrzenie dla multidyscyplinarnej refleksji nad (post)wojenną i (post)kryzysową tożsamością europejską”, projektu stworzonego w partnerstwie zusa (Niemcy), MitOst (Niemcy), MUSIKTHEATERTAGE WIEN (Austria), proto produkciia (Ukraina), Wrocławskiego Instytutu Kultury (Polska) i Fundacji Gabrieli Tudor (Rumunia). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.  

Zgłoś się! 

Aplikację można złożyć wypełniając formularz online w języku polskim: TUTAJ.   

Regulamin naboru i zarządzenie dyrektorki WIK: TUTAJ.

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.