Menu

Wrocławski Program Wydawniczy 2024 – nabór dodatkowy

Wrocławski Program Wydawniczy 2024 – nabór dodatkowy

Pod koniec stycznia poznaliśmy laureatów naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego 2024. Z ogromną przyjemnością informujemy, że to nie ostatnia okazja, by w tym roku aplikować o wsparcie w publikacji niekomercyjnych książek czy czasopism – zapraszamy wydawców do udziału w naborze dodatkowym! Przyjmowanie wniosków potrwa od 1 do 15 marca 2024 roku.

Głównym celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wsparcie finansowe (w formie koedycji) wydawców reprezentujących autorów i autorki z Wrocławia lub Dolnego Śląska bądź podejmujących lokalne tematy. Pomysły na publikacje można zgłaszać w dwóch kategoriach: książki i czasopisma. Jeden wydawca może złożyć maksymalnie 3 projekty w każdej z tych dwóch kategorii.


Kategoria „Książki”

Kategoria „Książki” ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości, a przy tym nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów są walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora lub podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium jest również doświadczenie wydawców, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów będą też podlegały założenia budżetowe projektów.


By aplikować do naboru we Wrocławskim Programie Wydawniczym w kategorii „Książki” należy:
 • Szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru dodatkowego. W razie pytań lub wątpliwości polecamy FAQ lub kontakt mailowy z koordynatorką programu, Agnieszką Marcinowską.
 • Wypełnić wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (lista niezbędnych załączników znajduje się na końcu wniosku) przesłać za pomocą platformy cyfrowej: LINK DO PLATFORMY CYFROWEJ
 • Po załadowaniu wszystkich plików, nie będzie możliwości ich edycji ani podglądu. Prosimy o sprawdzenie poprawności i kompletności plików przed ich załadowaniem. Przy przesyłaniu plików, w polu „imię i nazwisko” prosimy podać nazwę wydawnictwa lub tytuł projektu.
 • Wszystkie pliki należy przesłać w formie elektronicznej. Nie ma wymogu podpisywania plików – chyba, że jest to wskazane bezpośrednio przy pliku (w szczególności w przypadku załączników).
 • Potwierdzenie złożenia wniosku prześlemy na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 • Do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych będziemy wzywać za pośrednictwem podanego we wniosku maila.

Kategoria „Czasopisma”

Celem kategorii „Czasopisma” jest wspieranie periodyków o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny. Program ma na celu promowanie zarówno czasopism o wieloletnim dorobku, jak i tych, które rozwinęły się dopiero w ostatnich latach. Ocenie będą podlegały m.in.: różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę czy opiniotwórczość tytułu. Nie bez znaczenia będą także jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji czy założenia budżetowe projektu. Od zeszłego roku do programu włączone są również oznaczone numerem ISSN czasopisma wydawane tylko internetowo.


By aplikować do naboru we Wrocławskim Programie Wydawniczym w kategorii „czasopisma należy:
 • Szczegółowo zapoznać się z regulaminem naboru dodatkowego. W razie pytań lub wątpliwości polecamy FAQ lub kontakt mailowy z koordynatorką programu, Agnieszką Marcinowską.
 • Wypełnić wniosek, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (lista niezbędnych załączników znajduje się na końcu wniosku) przesłać za pomocą platformy cyfrowej: LINK DO PLATFORMY CYFROWEJ
 • Po załadowaniu wszystkich plików, nie będzie możliwości ich edycji ani podglądu. Prosimy o sprawdzenie poprawności i kompletności plików przed ich załadowaniem. Przy przesyłaniu plików, w polu „imię i nazwisko” prosimy podać nazwę wydawnictwa lub tytuł projektu.
 • Wszystkie pliki należy przesłać w formie elektronicznej. Nie ma wymogu podpisywania plików – chyba, że jest to wskazane bezpośrednio przy pliku (w szczególności w przypadku załączników).
 • Potwierdzenie złożenia wniosku prześlemy na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
 • Do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych będziemy wzywać za pośrednictwem podanego we wniosku maila.


Wydawców zainteresowanych udziałem w naborze zapraszamy na konsultacje, które odbędą się 11 marca (poniedziałek) między 16:00 a 18:00. W konsultacjach można wziąć udział stacjonarnie w klubokawiarni Barbara (ul. Świdnicka 8b) lub telefonicznie – w obu przypadkach po wcześniejszym zgłoszeniu zainteresowania za pośrednictwem wiadomości e-mail (na adres: agnieszka.marcinowska@instytutkultury.pl) bądź telefonu (+48 501 215 064).

Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.