Menu

Jaka jest kultura we Wrocławiu? Trwają prace nad Diagnozą Wrocławskiej Kultury

Wrocławski Instytut Kultury przygotowuje Diagnozę Wrocławskiej Kultury na rok 2022. Przez najbliższym miesiąc zapraszamy osoby działające w polu miejskiej kultury do udziału w pierwszym powszechnym samospisie środowiska!

Diagnoza Wrocławskiej Kultury ma być wprowadzeniem w proces tworzenia nowego, wieloletniego programu dla rozwoju lokalnej kultury. Poprzedni – „Kultura obecna” – powstał w 2017 roku i jego zadaniem było zarysowanie najważniejszych wątków rozwojowych dla miasta po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jednak wrocławskie środowisko kultury w ostatnich latach ma za sobą wiele formujących je doświadczeń.

Pandemia, wybuch wojny w Ukrainie, kwestie związane z napięciami wewnątrz sektora i globalnymi kryzysami, ale też np. przeprowadzenie Wrocławskiego Kongresu Kultury i pierwszych wyborów do Wrocławskiej Rady Kultury mocno wpłynęły na stan i obraz kulturalnego środowiska naszego miasta.

Nadszedł więc czas, by zebrać doświadczenia i opinie powstałe w ostatnich latach i przygotować nową mapę drogową do działań w przyszłości!

Tłem przyszłego programu dla kultury jest powstająca Strategia Wrocław 2050, której celem jest wyznaczenie głównych kierunków rozwoju dla naszego miasta z uwzględnieniem globalnych zagrożeń i kryzysów. Program dla kultury będzie jedną z części składowych „dużego obrazu” dla Wrocławia przyszłości.

Diagnozę poprzedzającą tworzenie dokumentu programowego podzielliśmy na kilka etapów

Rozpoczęła się już w czerwcu warsztatami mapującymi istniejące i działające we Wrocławiu punkty styków, współprac i potencjalnych zależności międzysektorowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele i przedstawicielki lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a także niezależni twórcy/-czynie, animatorzy/-ki i edukatorzy/-ki. Kolejnym trwającym etapem jest badanie porównawcze (tzw. benchmarking) Wrocławia do innych polskich i europejskich miast metropolitalnych w zakresie prowadzonych polityk kulturalnych, czy szerzej – miejsca kultury w politykach miejskich. Aktywnymi uczestnikami diagnozy są m.in. członkowie i członkinie Wrocławskiej Rady Kultury, którzy zostali poproszeni o wypowiedzi eksperckie.

Przed nami dwa najszerzej angażujące środowisko kultury działania, będące jednocześnie otwartym zaproszeniem do współtworzenia diagnozy

Pierwszym z nich jest startujący w lipcu Samospis Wrocławskiej Kultury, który pomoże lepiej rozpoznać osoby aktywnie uczestniczące w życiu kulturalnym miasta. Do udziału w tym pierwszym w historii Wrocławia powszechnym spisie pola kultury zapraszamy: niezależnych artystów/-stki, animatorów/-ki, edukatorów/-ki, pracowników/-e instytucji, organizacji pozarządowych, osoby reprezentujące inicjatywy nieformalne oraz inne podmioty działające w kulturalnym środowisku Wrocławia.

Formularz dostępny jest TUTAJ

Przy pomocy samospisu chcemy zbadać formę i zakres działań kulturalnych oraz określić najważniejsze aktywności, przestrzenie, obszary współpracy i plany dotyczące przyszłej działalności. Zależy nam na jak najszerszym zbadaniu osób zaangażowanych we wrocławską kulturę. Dlatego do wypełnienia formularza zachęcamy wszystkich, którzy czują się jej częścią!

Samospis Wrocławskiej Kultury potrwa do września, a za jego przeprowadzenie odpowiada Fundacja Obserwatorium – warszawska organizacja zajmująca się od lat badaniami w kulturze. Podsumuje go opublikowany pod koniec września raport. Na podstawie samospisu oraz dzięki przeprowadzonemu przez nas mapowaniu podmiotów aktywnych w zakresie działań kulturalnych powstanie również geograficzna mapa osadzająca działające we Wrocławiu podmioty w przestrzeni miasta.

Co dalej?

Późną jesienią zorganizowane zostaną otwarte warsztaty i debaty, które dotyczyć będą m.in. wartości i języka przyszłego dokumentu programowego, funkcjonowania oraz wsparcia artystów i artystek we Wrocławiu, wyzwań dla edukacji kulturalnej, zrównoważonego rozwoju i współpracy biznesu z kulturą. Dokładny plan działań wraz z informacjami, jak można wziąć udział w tych etapach diagnozy, pojawi się we wrześniu. Diagnoza Wrocławskiej Kultury powstaje na zlecenie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta we Wrocławiu i potrwa do końca roku 2022.

Aktualności / Kompetencje

Startuje Szkoła Sąsiedzkich Spacerów. Pokaż innym swoje osiedle 

Już w czerwcu wystartuje pierwsza edycja Szkoły Sąsiedzkich Spacerów. Nowy projekt Wrocławskiego Instytutu kultury to cykl szkoleń i warsztatów, który przeprowadzi uczestników i uczestniczki przez cały proces planowania i prowadzenia spaceru: od zbierania materiałów archiwalnych aż po promocję spaceru w swojej społeczności. Zapisy potrwają do 27 maja.      

Pokaż swoje kompetencje z jak najlepszej strony. Zbliżają się kolejne warsztaty Praktyk Kultury

Porzucone portfolia, nigdy niedokończone strony, rozgrzebane profile na LinkedInie czy nieregularnie prowadzone konta na Instagramie – kto tego nie ma za sobą, może odpuścić sobie trzecie w tym roku spotkanie w ramach projektu Praktyki Kultury. 21 maja wspólnie z Michałem Zalewskim z Dobrze Powiedziane nauczymy się budować swój wizerunek jako aktywnego w kulturze eksperta/ekspertki.

Zobacz wszystkie aktualności
Bądź na bieżąco!

Jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, zapisz się do newsletera.